Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima

O laboratoriju

Laboratorij za ribarstvenu biologiju bavi se pelagičkim i pridnenim vrstama riba te rakovima, glavonošcima i školjkašima. Najveći broj istraživanja usmjeren je na gospodarski najvažnije vrste Jadranskog mora- srdelu, inćuna, lokardu, skušu, palamidu, oslića, arbuna, kovača, grdobinu, trlju, lignju, muzgavce, škampa, kamenicu, lakirku, brbavicu, jakovljevu kapicu itd.

U Laboratoriju se sustavno prati:

  • biologija i ekologija vrste (starost, razmnožavanje, rast, ishrana, sklerokronologija),
  • prostorno – vremenska rasprostranjenost najvažnijih vrsta kroz razne znanstvene ekspedicije,
  • praćenje stanja (monitoring), dinamika i procjena obimnosti populacija kao i njihovog sastava, strukture i rasprostranjenosti,
  • stanje populacija u kritičnim staništima (mrjestilišta i rastilišta) gospodarski najvažnijih vrsta, njihova identifikacija i lokaliteti,
  • prilov (direktni pokazatelj stupnja ugroženosti staništa) u gospodarskom i znanstvenom ribolovu,
  • utjecaj ribolova na biološku raznolikost.

Djelatnici Laboratorija u suradnji s drugim znanstvenicima provode razna interdisciplinarna istraživanja kojima se povezuju biološki parametri populacije pojedine vrste sa stanjem, odnosno promjenama u ekosustavu mora, a sve u svrhu boljeg i sveobuhvatnijeg sagledavanja povezanosti biologije i ekologije vrste s okolišem koji nastanjuju.

Pored doprinosa općem znanju o biologiji, ekologiji i dinamici populacija istraživanih vrsta, temeljni cilj istraživanja koja obavljaju djelatnici Laboratorija jest ustvrditi i preporučiti načine provođenja dugoročno održivog iskorištavanja morskih organizama u svrhu očuvanja i zaštite ekosustava mora.

Djelatnici

Publikacije

Publikacije
Peharda M, Gillikin DP, Uvanović H, Markulin K, Šarić T, Janeković I, Župan I
Nitrogen Isotope SclerochronologyInsights Into Coastal Environmental Conditions and Pinna nobilis Ecology
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.816879
Pokaži više
Publikacije
Ezgeta-Balić D, Peharda M, Schone BR, Uvanović H, Vrgoč N, Markulin K, Radonić I, Denamiel C, Kovač Ž
Different life strategies of the three commercially exploited scallop species living under the same environmental conditions
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2022.992042
Pokaži više
Publikacije
Matić-Skoko S, Vrdoljak D, Uvanović H, Pavičić M, Tutman P, Bojanić Varezić D, Kovačić M
Effects of Interannual Environmental Changes on Juvenile Fish Settlement in Coastal Nurseries The Case of the Adriatic Sea
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2022.849092
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Praćenje dinamike i utjecaja invazivne vrste rebraša Mnemiopsis leidyi na ribolovnim područjima sjevernog Jadrana
Praćenje intenziteta mrijesta srdele i inćuna na područjima njihovog mrijesta i rasta
Praćenje prostorne i vremenske distribucije sitne plave ribe u priobalnom ribolovnom moru Republike Hrvatske u 2023. godini
Projekt ARGOS

Oprema

Buehler IsoMet pila i Buehler Minimet 1000
Detalji

Buehler IsoMet pila i Buehler Minimet 1000 stroj za brušenje i poliranje otolita.

Struers CitoVac
Detalji

Instrument za vakumsko ukalupljivanje uzoraka.

Struers LaboPol-5
Detalji

Struers LaboPol-5 stroj za brušenje i poliranjei Struers Labotom-3 pila za pripremu uzoraka školjkaša i riba za sklerokronološke analize.

Struers Secotom-20
Detalji

Precizna pila za pripremu uzoraka ljuštura školjkaša i otolita riba za sklerokronološke analize

Olympus SZX12 lupa and Dremel bušilica
Detalji

Olympus SZX12 lupa and Dremel bušilica za analizu rasta i pripremu uzoraka za geokemijske analize.

Zeiss Axio Lab A1. mikroskop s fotoapartatom AxioCam
Detalji

Zeiss Axio Lab A1. mikroskop s fotoapartatom AxioCam

SIMRAD PX 80
Detalji

Sustav mrežnih sondi SIMRAD PX 80 s mobilnim hidrofonom te upravljačkom konzolom i GSP sustavom lokacije