Razumijevanje, Iskorištavanje i stanje riBArstvenih Resursa (RIBAR)

NAZIV PROJEKTA:

Razumijevanje, Iskorištavanje i stanje riBArstvenih Resursa 

FINANCIRA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

AKRONIM:

RIBAR

TRAJANJE PROJEKTA:

2024.-2027.

PROGRAM:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Razumijevanje, Iskorištavanje i stanje riBArstvenih Resursa (RIBAR) 

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća ljudski utjecaj na morske organizme i ekosustave sve je izraženiji što zajedno s klimatskim promjenama predstavlja veliki stres za morske organizme, posebice na gospodarski važne vrste koje se pored navedenog i intenzivno izlovljavaju. Uzimajući u obzir da su mnogi iskorištavani stokovi u opasnosti od prekomjernog izlova, istraživanje opravo takvih vrsta od velikog je značaja kako bi se prikupile relevantne informacije koje će doprinijeti njihovom održivom upravljanju.

Predloženi projekt za cilj ima produbiti trenutna znanja o stanju pelagičkih i demerzalnih ribarskih resursa Jadrana te holističkim pristupom sagledati različite aspekte posljedica iskorištavanja ribarskih resursa kao i utjecaja klimatskih promjena na iste. Projekt će se odvijati kroz šest modula: i) utjecaj uspostave FRA Jabuka na ključne pridnene resurse; ii) utjecaj uspostave FRA Jabuka na strukturu hranidbenih mreža; iii) istraživanje interspecijskih odnosa i prehrambenih osobitosti nektona pod utjecajem klimatskih promjena; iv) neinvazivno istraživanje utjecaja ribolova na morske ekosustave, v) procjena stanja male plave ribe u Jadranskom moru, vi) analiza dinamike rasta i reproduktivnog ciklusa gospodarski značajnih vrsta školjkaša. Rezultati projekta doprinijeti će boljem razumijevanju demerzalnih i pelagičkih resursa te biti podloga za mjere koje su potrebne kako bi se osigurala dugoročna ekonomska održivost ribarstva uzimajući u obzir zaštitu morskih resursa.

Planirana istraživanja će se strateški integrirati i unaprijediti neka od postojećih istraživanja koja se provedu u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, stvarajući tako sinergiju, nastavak i napredak već uspostavljenih istraživanja.

Projektni tim
Novosti

Istraživanje ekologije Jakovljeve kapice (P. jacobaeus)

Istraživanje ekologije komercijalno značajne vrste Jakovljeve kapice (P. jacobaeus) je u tijeku. Nedavno smo pripremili uzorke za analizu stabilnih izotopa u tkivima koji bi nam trebali dati uvid u ekologiju ishrane ove vrste. Rezultati će biti dio doktorske disertacije kolege Rina Stanića na studiju Oceanologije, pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Započeo je projekt RIBAR

Započela je provedba projekta RIBAR “Razumijevanje, Iskorištavanje i stanje riBArstvenih Resursa”. Projekt je financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a trajat će 4 godine. Na ovoj stranici moći ćete pratiti naše aktivnosti i napredak projekta.