Sustav upravljanja kvalitetom

Aktivnosti vezane za akreditaciju Instituta započete su sredinom 2005. godine. Nakon izrade sustavne dokumentacije i dokumentacije vezane za ispitne metode te implementacije iste u sustav, u srpnju 2007. godine uslijedila je prijava za akreditaciju. U lipnju 2008. godine u Laboratoriju za plankton provedena je prva ocjena od strane Hrvatske akreditacijske agencije. S obzirom da nisu zabilježeni veći nedostaci u sustavu, 19.12.2008. godine Laboratorij za plankton i službeno je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017.