Utjecaj Klimatskih Promjena i Onečišćenja na status vodenog stupca, sedimenta i organizama u Jadranu (KlimPrOn)
Priobalne zajednice Riba I drugih Morskih Organizama: Stanje, izazovi i pritisci (PRIMOS)
Mikroorganizmi kao pokazatelj stanja i promjena u morskom okolišu (MICROS)
Razumijevanje, Iskorištavanje i stanje riBArstvenih Resursa (RIBAR)