Projekt FishNoWaste
Projekt ALIENA
Nezavičajne bentoske vrste (NIBS)
Mikroorganizmi kao pokazatelj stanja i promjena u morskom okolišu (MICROS)