O nama

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi morem.

Od samog utemeljenja, znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna te pokriva područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, ribarstvene biologije i marikulture.

Osnovno usmjerenje u radu Instituta predstavljaju temeljna znanstvena istraživanja, kroz znanstvene projekte financirane od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Značajan dio ovih istraživanja usmjeren je na otkrivanje složenih interakcija koje oblikuju morski okoliš. Razumijevanje funkcioniranja ekosustava neophodno je u stvaranju mjera za zaštitu Jadrana i njegovih bioloških bogatstava, s ciljem održivog iskorištavanja.

Isto tako, kroz brojne projekte financirane od strane Europske komisije ili različitih privrednih subjekata, provodimo i monitoring bioraznolikosti populacija i stanja zaliha morskih organizama, kartiranja biotopa, određivanje početnog stanja okoliša te razne studije utjecaja na okoliš. Podaci koje je Institut prikupio dugogodišnjim radom znanstvenika kroz dugoročna istraživanja i nizove fizikalnih, kemijskih i bioloških podataka predstavljaju značajnu pomoć i podlogu u provedbi europskih direktiva usmjerenih na upravljanje i zaštitu površinskih voda i marinskog okoliša (ODMS, ODV) te zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

Osim temeljnih znanstvenih istraživanja  Institut za oceanografiju i ribarstvo provodi i brojna primijenjena istraživanja za potrebe očuvanja okoliša, marikulture i gospodarstva općenito, putem kojih velik dio znanstvenih spoznaja i rezultata nalazi svoju praktičnu primjenu i u praksi.

Institut je nastavna baza Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu i u okviru te suradnje, djelatnici Instituta sudjeluju u izvođenju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima Odjela. Nastava se organizira u prostorima Sveučilišnog kampusa, a samo izuzetno, dio praktične nastave, se odvija u Institutu. Znanstvenici Instituta sudjeluju u aktivnostima poslijediplomskih doktorskih studija, Primijenjene znanosti o moru, Sveučilišta u Splitu i Oceanologija, Sveučilišta u Zagrebu. Institut je zajedno sa Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Dubrovniku bio jedan od organizatora poslijediplomskog doktorskog studija Primijenjene znanosti o moru.

Veoma značajna aktivnost je i izdavačka djelatnost Instituta , jer od 1932. godine Institut izdaje znanstveni časopis “ACTA ADRIATICA” preko kojeg ostvaruje razmjenu sa oko 350 domaćih i inozemnih znanstvenih izdavača. Časopis Acta Adriatica indeksiran je u bazi Web of Science od 2007. godine.

Međunarodna suradnja dobro je razvijena od samog osnutka Instituta te su znanstvenici Instituta veoma aktivno sudjelovali u radu i organiziranju mnogih međunarodnih organizacija, komisija i programa za istraživanje mora, poglavito u okviru Mediterana, gdje je Institut imao i još uvijek ima veoma značajnu ulogu (CIESMM -Međunarodna komisija za znanstveno istraživanje Mediterana, GFCM-Generalni savjet za ribarstvo Mediterana, EU-MEDITS, IOC-Međuvladina oceanografska komisija, WMO-Svjetska meteorološka organizacija, WHO-Svjetska zdravstvena organizacija, OECD-Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, UNEP-Program Ujedinjenih naroda za okoliš). U okviru projekta FAO-ADRIAMED Institut je imenovan za «focal point» instituciju na razini svih zemalja istočne strane Jadrana, a od strane Hrvatske je imenovan odgovornom institucijom za suradnju s IOC-om.

Od 2000. godine Institut se aktivno, kao i partner ali i voditelj, uključuje u europske međunarodne projekte kao što su INTERREG, FP, IPA, Marie Curie Initial Training Network, Horizon 2020.