Nagrade

Godišnja nagrada znanstvenim novacima Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu – dr.sc. Petra Zemunik, Laboratorij za fiziku mora

Nagrada za istraživanje visokofrekventnih oscilacija morske razine i meteoroloških tsunamija te publiciranje rezultata istraživanja u časopisima visokog čimbenika odjeka.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu – dr.sc. Daria Ezgeta Balić, Laboratorij za ribarstvenu biologiju

Nagrada za doprinos popularizaciji i promidžbi prirodnih znanosti kroz promicanje tema vezanih za znanje o moru.

Godišnja nagrada za znanstvenu izvrsnost Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2022. godinu u kategoriji znanstvenika – dr.sc. Sanja Matić Skoko, Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov

Nagrada za publiciranje radova u kao prvi autor u časopisima visokog čimbenika odjeka.

Godišnja nagrada za znanstvenu izvrsnost Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2022. godinu u kategoriji mladih znanstvenika – dr.sc. Petra Zemunik, Laboratorij za fiziku mora

Nagrada za publiciranje radova u kao prvi autor u časopisima visokog čimbenika odjeka.

Godišnja nagrada za popularizaciju znanosti Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2022. godinu – dr.sc. Daria Ezgeta Balić, Laboratorij za ribarstvenu biologiju

Nagrada za aktivnosti vezane za popularizaciju znanosti.

Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu za područje prirodnih znanosti – dr.sc. Melita Peharda Uljević, Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima

Nagrada za značajan doprinos poznavanju bioloških i ekoloških značajki školjkaša te sklerokronologiji školjkaša i riba, ostvaren kroz objavljivanje 27 znanstvenih radova u posljednjih 5 godina.

Godišnja nagrada za znanstvenu izvrsnost Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2021. godinu u kategoriji znanstvenika – dr.sc. Nika Stagličić, Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov

Nagrada za publiciranje radova u kao prvi autor u časopisima visokog čimbenika odjeka.

Godišnja nagrada za znanstvenu izvrsnost Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2021. godinu u kategoriji mladih znanstvenika – dr.sc. Petra Zemunik, Laboratorij za fiziku mora

Nagrada za publiciranje radova u kao prvi autor u časopisima visokog čimbenika odjeka.

Godišnja nagrada za popularizaciju znanosti Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2021. godinu – prof.dr.sc. Jakov Dulčić, Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov i dr.sc. Natalia Dunić, Laboratorij za fiziku mora

Nagrada za aktivnosti vezane za popularizaciju znanosti.

Godišnja nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2018. godinu – dr.sc. Hrvoje Mihanović, Laboratorij za fiziku mora

Nagrada za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, polje geofizika, grana fizička oceanografija, za analizu stvaranja guste vode i njezine razmjene između jadranskih bazena

Godišnja nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2013. godinu – dr.sc. Jakov Dulčić, Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov

Nagrada za značajna znanstvena dostignuća u području prirodnih znanosti, polju biologije, posebice u istraživanju biologije i ekologije mora, a posebno u temeljnim istraživanjima ihtiologije i ribarstvene biologije Jadranskog mora.

Godišnja nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2012. godinu – dr.sc. Ivica Vilibić, Laboratorij za fiziku mora

Nagrada u području prirodnih znanosti, polju geofizike, za značajna znanstvena dostignuća u području istraživanja tsunamija uzrokovanih atmosferskim procesima.

Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu. – prof.dr.sc. Jakov Dulčić, Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov

Nagrada za znanstvena otkrića alohtonih vrsta riba i rakova u Jadranskome moru i analize njihova potencijalnog utjecaja na autohtone populacije i na cjelokupni ekosustav Jadranskoga mora, koja su objavljena u knjizi Nove ribe Jadranskog i Sredozemnog mora te u 12 znanstvenih radova.

Godišnja nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2011. godinu – prof.dr.sc. Ivona Mladineo, Laboratorij za akvakulturu

Nagrada za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicine i zdravstva, za doprinos istraživanju patologije morskih organizama i genotipizacije matičnih jata u akvakulturi.

Godišnja nagrada Grada Splita u ketegoriji osobnih nagrada za 2010. godinu – prof.dr.sc. Jakov Dulčić, Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov

Nagrada za znanstvene radove i projekte na području ihtiologije i ribarstvene biologije.

Godišnja nagrada znanstvenim novacima Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2010. godinu – Tanja Šegvić Bubić, dipl. ing., Laboratorij za akvakulturu

Nagrada u području biotehničkih znanosti za znanstvenu produkciju u 2010. godini, kao i za doprinos u istraživanju utjecaja akvakulture na morski okoliš.

Godišnja nagrada znanstvenim novacima Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2009. godinu – Jadranka Šepić, dipl.ing., Laboratorij za fiziku mora

Nagrada u području prirodnih znanosti, za doprinos u vezi s oscilacijom morske razine na otoku Istu 2007. godine čime je pokazala da je razina koincidirala s prolaskom atmosferskoga težinskog vala.