Edukacija

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi morem.

Nove vrste u Jadranu

Trenutačni broj zabilježenih vrsta i podvrsta riba u Jadranskom moru iznosi 434. Ovaj broj ne možemo uzeti kao točan broj vrsta riba u Jadranu jer ne možemo definitivno odgovoriti na pitanje da li neke vrste koje su ulovljene doista žive u Jadranu ili samo povremeno zalaze.

Afrički kostorog
Stephanolepis Diaspros
Bodljikava mramorna riba
Siganus Rivulatus
Afrička poletuša
Parexocoetus Mento
Prikaži sve