Izjava o pristupačnosti

Institut za oceanografiju i ribarstvo nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Instituta za oceanografiju i ribarstvo koje se nalaze na adresi www.izor.hr (u nastavku: mrežne stranice).

Stupanj usklađenosti

Ove mrežne stranice su djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2022. godine te postavljanjem One Click Accesibility plugin-a za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva pristupačnosti, uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

-pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata za uređivanje teksta uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

-dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku;

-pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

-dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

-dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise, no ikona strelice ponekad je indikator poveznice;

-pomoću tipkovnice se ne može pristupiti svim postavkama pristupačnosti;

Institut za oceanografiju i ribarstvo radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti. Većina neusklađenosti te njihov sadržaj ne obuhvaća informacije bitne za administrativno funkcioniranje ustanove a naknadno usklađivanje uzrokovalo bi nesrazmjerno opterećenje.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 20. lipnja 2024. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene te automatizirane provjere pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool koje je proveo Institut za oceanografiju i ribarstvo.

Institut za oceanografiju i ribarstvo će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga nepristupačnosti, a najmanje jednom godišnje.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih internetskih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Institut za oceanografiju i ribarstvo.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: .