Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša
Projekt More budućnosti
Sustavno ispitivanje stanja prijelaznih i priobalnih voda u 2022. godini na području srednjeg i južnog Jadrana
Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske