Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

NAZIV PROJEKTA:

Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

Financiranje:

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

ODGOVORNA OSOBA:

dr.sc. Živana Ninčević Gladan

Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

Plan praćenja financira Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane. U okviru Plana u Instititutu se provodi praćenje toksičnih vrsta fitoplanktona u morskoj vodi i biotoksina u školjkašima na proizvodnim i izlovnim područjima školjkaša. Određivanje sastava fitoplanktonske zajednice odvija se tjedno u razdoblju od travnja do studenog dok se u hladnijem dijelu godine sastav zajednice određuje svaka dva tjedna. Biotoksini se određuju tjedno tijekom cijele godine. U tkivu školjkaša određuju se amnezijski toksini (ASP), okadaična skupina, azaspiracidi, jesotoksini i paralitički toksini (PSP).

Područja na kojima se provodi Plan praćenja kao i frekvencija uzorkovanja nalaze se na web stranici Ministarstva poljoprivrede:  http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=124