Članstva

Institut je aktivni član brojnih organizacija koje se bave unapređenjem suradnje i promicanjem dobrobiti u području oceanografije i ribarstva.

EuroGOOS

EuroGOOS identificira prioritete, unapređuje suradnju i promovira prednosti operativne oceanografije kako bi osigurao kontinuirana promatranja europskih mora te omogućio razvoj prilagođenih proizvoda i usluga za korisnike u morskom i pomorskom sektoru.

EFARO

Europska organizacija za istraživanje ribarstva i akvakulture (EFARO) je udruženje koje čine ravnatelji vodećih europskih istraživačkih instituta uključenih u istraživanje ribarstva i akvakulture. Cilj EFARO-a je poticanje suradnje i razmjene znanja između istraživačkih instituta kako bi se poboljšala održivost i produktivnost sektora ribarstva i akvakulture.

EuroMarine

EuroMarine je međunarodna, interdisciplinarna mreža europskih organizacija i istraživačkih instituta koji se bave istraživanjem mora. Cilj EuroMarine-a je stvaranje, olakšavanje i financiranje obrazovnih programa, mrežnih aktivnosti i istraživačkih mogućnosti kako bi se odgovorilo na rastuće izazove u području znanosti o moru.

European Marine Board

European Marine Board (EMB) ije vodeća europska platforma za znanstvenu politiku u području istraživanja mora. Pruža platformu za promicanje istraživanja mora te za povezivanje znanosti i politike.

Mongoos

Mediterranean Operational Network for the Global Ocean Observing System (MONGOOS) osnovana je 2012. godine kako bi doprinjena razvijanju operativne oceanografija na Sredozemnom moru.