Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno ponovno polaganje živih školjkaša
Praćenje intenziteta mrijesta srdele i inćuna na područjima njihovog mrijesta i rasta
Projekt CREATE
Projekt Blue-connect