Eukariotski plankton u sustavu pelagijala – bioraznolikost, biotoksičnost i utjecaj okoliša (BioPlan)
Utjecaj klimatskih promjena na otvoreno i priobalno more srednjeg Jadrana (KLIMADRIA)
Utjecaj Klimatskih Promjena i Onečišćenja na status vodenog stupca, sedimenta i organizama u Jadranu (KlimPrOn)
Priobalne zajednice Riba I drugih Morskih Organizama: Stanje, izazovi i pritisci (PRIMOS)