Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske
Projekt ABIOMMED
Projekt PSEUDOTOX
Jednokratno ispitivanje stanja sedimenta u području uvale Mali Lošinj. 2022.