Utjecaj klimatskih promjena na otvoreno i priobalno more srednjeg Jadrana (KLIMADRIA)

NAZIV PROJEKTA:

Utjecaj klimatskih promjena na otvoreno i priobalnog more srednjeg Jadrana (KLIMADRIA)

FINANCIRA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

AKRONIM:

KLIMADRIA

TRAJANJE PROJEKTA:

2024.-2027.

PROGRAM:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Utjecaj klimatskih promjena na otvoreno i priobalno more srednjeg Jadrana (KLIMADRIA)

Glavni cilj projekta je praćenje utjecaja klimatskih promjena na otvoreno i priobalno more srednjeg Jadrana. Budući da se takve promjene događaju na višegodišnjoj skali, nužno je nastaviti višegodišnja oceanografska istraživanja koja se odvijaju na oceanografskom profilu Split-Gargano te održavati i razvijati postojeće mjerne sustave u priobalnom pojasu i na otocima srednjeg Jadrana. Navedeni cilj će se ostvariti kroz istraživanje promjena termohalinih svojstava na profilu Split-Gargano te proučavanje atmosfersko-oceanografskih procesa koji utječu na termohaline osobine mora, promjene cirkulacije i razine mora/vodostaja u dvama pilot područjima (Kaštelanski zaljev i estuarij rijeke Neretve). Cilj istraživanja u Kaštelanskom zaljevu je bolje razumijevanje njegove cirkulacije i izmjene vodenih masa zaljeva s okolnim morem, a cilj istraživanja u estuariju rijeke Neretve je procjena dinamike prodora morske vode u korito rijeke u uvjetima sadašnje i buduće klime. Osim toga, unaprijedit će se istraživačka infrastruktura Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Kaštelanskom zaljevu (na meteo-oceanografskoj postaji Institut) ugradnjom i integracijom senzora za meteorološka mjerenja, mjerenja visine razine mora i termohalinih svojstava. Povezivanje mjerenja s rezultatima numeričkih simulacija oceanografskim modelom unaprijedit će razumijevanje atmosfersko-oceanografskih procesa

Dodatni ciljevi projekta su razvijanje istraživačkih kapaciteta unutar Laboratorija za fiziku mora, kroz uvođenje novih opažačkih tehnika i razvoj istraživačke infrastrukture. Posebno se to odnosi na razvoj infrastrukture na meteo-oceanografskoj postaji Institut u Kaštelanskom zaljevu te (ukoliko se uspije pronaći adekvatna lokacija i dobiti odgovarajuće dozvole) ponovno uspostavljanje mjerenja na meteo-oceanografskoj postaji u Veloj Luci. Sve to će doprinijeti i znanstveno-stručnom razvoju mlađih znanstvenika uključenih u projekt te potencijalnom uključivanju studenata u rad na projektu, kroz analizu prikupljenih mjerenja i izradu završnih i diplomskih radova. Konačno, rezultati projekta bit će predstavljeni i široj javnosti kroz popularizaciju znanosti, čime će se doprinijeti podizanju svijesti šire javnosti o utjecaju klimatskih promjena na Jadransko more.

Projektni tim
Novosti

Započeo je projekt KLIMADRIA

Započela je provedba projekta KLIMADRIA “Utjecaj klimatskih promjena na otvoreno i priobalno more srednjeg Jadrana”. Projekt je financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a trajat će 4 godine. Na ovoj stranici moći ćete pratiti naše aktivnosti i napredak projekta