Nezavičajne bentoske vrste (NIBS)

NAZIV PROJEKTA:

Nezavičajne bentoske vrste

FINANCIRA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

AKRONIM:

NIBS

TRAJANJE PROJEKTA:

2024.-2027.

PROGRAM:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Nezavičajne bentoske vrste (NIBS)

Projekt NIBS istražuje problematiku bentoskih stranih vrsta s ciljem točnog utvrđivanja do sada zabilježenih vrsta i njihove rasprostranjenosti, detekcije novih unosa, mehanizama unosa i daljnjeg širenja, biologije, ekologije i utjecaja odabranih stranih vrsta te točne taksonomske determinacije uključivanjem klasičnih morfoloških i modernih molekularnih metoda. Realizacija projekta odvija se kroz 11 radnih paketa od uspostave projektnog sustava, preko ciljanih istraživanja do diseminacije, usavršavanja i javne prezentacije, a sagledava četiri osnovne hipoteze:

1. Bentoske NIS vrste široko su rasprostranjene u Hrvatskom podmorju.


2. Širenje bentoskih NIS vrsta dovodi do poremećaja sastava bentoskih zajednica.


3. Pojava i izraziti utjecaj bentoskih NIS vrsta u kontradikciji je s konceptom otpornosti očuvanih ekosustava.


4. Unos i širenja bentoskih NIS vrsta podmorjem Jadrana uključuje prirodne i antropogene vektore.

Projekt će aktivno djelovati na informiranju javnosti o tematici stranih vrsta i potrebi zaštite podmorja, a što će biti posebno komunicirano s tijelima državne uprave i javnog sektora. Projekt će rezultirati značajnim usavršavanjem djelatnika Laboratorija za bentos kao i nadogradnjom znanstveno istraživačke opreme, objavljivanjem znanstvenih radova i bitnim uključivanjem javnosti u projektnu provedbu.

Projektni tim
BA
Dr. sc. Boris Antolić
Umirovljenik.
Novosti

Započeo je projekt NIBS

Započela je provedba projekta NIBS “Nezavičajne bentoske vrste”. Projekt je financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a trajat će 4 godine. Na ovoj stranici moći ćete pratiti aktivnosti vezane za provedbu projekta.