O djelatniku

MJESTO RADA

Laboratorij za bentos

 

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA

• Morske cvjetnice

Profesionalno iskustvo

2021.- danas
STRUČNI SURADNIK ZA PODRŠKU PROJEKTU– INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
Suradnik na projektu Hrvatskih voda „Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda"; terensko uzorkovanje morskih cvjetnica i laboratorijska obrada uzorkovanog materijala
2021.- danas
STRUČNI SURADNIK ZA PODRŠKU PROJEKTU – INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
Suradnik na projektu "DCF-MEDITS"; terenski rad

Obrazovanje

2016. – 2018.
Diplomski studij
Sveučilišni odjel za studije mora
2013. – 2016.
Preddiplomski studij
Sveučilišni odjel za studije mora
2009. – 2013.
Srednjoškolsko obrazovanje
Prirodoslovna tehnička Škola Split

Publikacije

Ostalo