O djelatniku

MJESTO RADA

Laboratorij za bentos

 

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA

• Zoobentos

• Polychaeta

• Morske cvjetnice

Profesionalno iskustvo

2018.- danas
STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI – INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
Suradnik na projektu HRZZ-a "bNIS" terenski rad i laboratorijska obrada uzorkovanog materijala
2018.- danas
STRUČNI SURADNIK NA PROJEKTU – INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
Suradnik na projektu "DCF-MEDITS"; terenski rad
2018.- danas
STRUČNI SURADNIK NA PROJEKTU – INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
Suradnik na projektu Hrvatskih voda „Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda"; terensko uzorkovanje morskih cvjetnica i laboratorijska obrada uzorkovanog materijala

Obrazovanje

2021. – danas
Doktorski studij Oceanologija
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2011. - 2014.
Diplomski studij Biologija i ekologija mora
Odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu
2008. – 2011.
Preddiplomski studij Biologija i ekologija mora
Odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu

Publikacije

Publikacije
Despalatović M, Cvitković I, Žuljević A, Žunec A, Bogner D, Nejašmić J, Isajlović I
Incidence of commensalism between the pearlfish Carapus acus Brunnich and the holothurian Parastichopus regalis Cuvier in the eastern Adriatic Sea
Objavljeno
2020
DOI
ISBN
10.1111/jai.14101
Pokaži više

Ostalo