Mikroorganizmi kao pokazatelj stanja i promjena u morskom okolišu (MICROS)

NAZIV PROJEKTA:

Mikroorganizmi kao pokazatelj stanja i promjena u morskom okolišu  

FINANCIRA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

AKRONIM:

MICROS

TRAJANJE PROJEKTA:

2024.-2027.

PROGRAM:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Mikroorganizmi kao pokazatelj stanja i promjena u morskom okolišu (MICROS) 

Morski ekosustavi servisiraju ključne procese u biosferi. Pod izraženim su pritiskom globalnih klimatskih promjena, eutrofikacije i različitih vidova onečišćenja. Autohtoni mikroorganizmi su jedna od najvažnijih sastavnica koja uključuje različite fiziološke skupine. Autohtona mikrobna zajednica predstavlja temelj života u moru i prva reagira na poremećaje u okolišu te je proučavanje njene strukture i funkcioniranja od iznimne važnosti za otkrivanje i praćenje dugoročnih promjena u morskom ekosustavu. Pritisak na morski okoliš očituje se i onečišćenjem alohtonim mikroorganizmima, prvenstveno nepročišćenim i djelomično pročišćenim otpadnim vodama iz domaćinstava, što utječe na mikrobiološku kakvoću priobalnog mora, uključujući more za kupanje. Brojnost indikatorskih alohtonih bakterija u izravnoj je vezi s razinom rizika za ljude. Njihovo je praćenje važno zbog procjene stanja okoliša, zaštite zdravlja ljudi (kupača) te konkurentnosti gospodarstva.

Projekt će se odvijati kroz dva modula:


1) Ekologija autohtonih mikroorganizama, kojem je cilj utvrditi strukturne značajke autohtone mikrobne zajednice na prostornoj (različiti morski okoliši), trofičkoj (duž trofičkog gradijenta) i vremenskoj (mjesečnoj, međugodišnjoj i višegodišnjoj) skali, kao i odgovore strukturnih značajki mikrobne hranidbene mreže na promjene u okolišu, poput eutrofikacije i globalnog zatopljenja.


2) Sanitarni aspekt stanja morskog okoliša, kojem je cilj utvrđivanje izvora, porijekla i dinamike fekalnog onečišćenja priobalnog područja.

Rano prepoznavanje navedenih promjena od ključne je važnosti za okoliš te je bitno za uvođenje zaštitnih mjera kreiranjem politika zaštite okoliša te ugradnjom ove problematike u relevantne zakonske akte.

Projektni tim
Novosti

Započeo je projekt RIBAR

Započela je provedba projekta “Mikroorganizmi kao pokazatelj stanja i promjena u morskom okolišu” (MICROS) . Projekt je financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a trajat će 4 godine. Na ovoj stranici moći ćete pratiti naše aktivnosti i napredak projekta.