Eukariotski plankton u sustavu pelagijala – bioraznolikost, biotoksičnost i utjecaj okoliša (BioPlan)

NAZIV PROJEKTA:

Eukariotski plankton u sustavu pelagijala – bioraznolikost, biotoksičnost i utjecaj okoliša

FINANCIRA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

AKRONIM:

BioPlan

TRAJANJE PROJEKTA:

2024.-2027.

Eukariotski plankton u sustavu pelagijala – bioraznolikost, biotoksičnost i utjecaj okoliša (BioPlan)

Zajednice planktonskih eukariota u moru danas se nalaze pod prijetnjom brojnih štetnih antropogenih utjecaja i globalnih klimatskih promjena, koje utječu na broj vrsta i njihove prirodne cikluse. Istraživanja predložena u projektu BioPlan usmjerena su na otkrivanje interakcija ovih zajednica i klimatski i antropogeno promjenjivog okoliša, kroz identificiranje promjena i trendova u brojnosti i strukturi fito- i zooplanktona, njihove bioraznolikosti, učestalosti pojave toksičnih vrsta i mehanizama proizvodnje i bioakumulacije toksina.

U istraživanjima klimatski ovisnih obrazaca, uz nove rezultate, koristit ćemo i postojeće dugoročne podatke o brojnosti i strukturi fito- i zooplanktona koje Institut posjeduje. Toksične fitoplanktonske vrste istraživat ćemo u prirodnim i u eksperimentalnim uvjetima. Korištenjem integrativne taksonomije iskoristit ćemo potencijal genomike u određivanju pokazatelja bioraznolikosti kod niza populacija planktonskih eukariota (fotoautotrofi, heterotrofni/miksotrofni protisti, višestanični heterotrofi) na području srednjeg Jadrana.

Određivanjem kemijskih osobina prirodnih lipofilnih i hidrofilnih toksina u morskim organizmima istražit ćemo proces bioakumulacije toksina u prirodnim i uzgajanim vrstama školjkaša. Predložena istraživanja pridonijet će širenju znanstvenih spoznaja o planktonskim zajednicama Jadrana, ojačati znanstveni razvoj svih uključenih znanstvenika i same institucije i omogućiti nastavak multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja i nakon završetka ovog projekta.

Projektni tim
Logotip projekta

Zahvaljujemo dr.sc. Claudiji Traboni za dozvolu korištenja crteža u logotipu projekta BioPlan.

Novosti

Započeo je projekt BioPlan

Započela je provedba projekta BioPlan – Eukariotski plankton u sustavu pelagijala – bioraznolikost, biotoksičnost i utjecaj okoliša. Projekt je financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a trajat će četiri godine. Na ovoj stranici moći ćete pratiti naše aktivnosti i napredak projekta.