O djelatniku

RADNO MJESTO

Asistentica

 

PODRUČJE RADA

Moj znanstveno-istraživački rad u sklopu doktorskog studija Oceanologije, najvećim djelom usmjeren je prema području toksikologije morskih organizama, odnosno, određivanju profila morskih biotoksina i njihovih sekundarnih metabolita, kao i prema određivanju masenog udjela policikličkih aromatskih ugljikovodika u školjkašima primjenom masene spektrometrije i tekućinske kromatografije.

Profesionalno iskustvo

2022.
ACS ON CAMPUS
2022.
Research Excellence course, European University of the SEAS
Sveučilište u Splitu
2022.
Mass Spectrometry in Biotechnology and Medicine
Dubrovnik, Hrvatska

Obrazovanje

2015.
Magistra kemije
Kemijsko-tehnološki fakultet, Sveučilište u Splitu

Publikacije

Ostalo