Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša

O laboratoriju

U Laboratoriju provodimo interdisciplinarna istraživanja strukture i dinamike populacija fito- i zoo-planktonskih zajednica te njihove uloge u funkcioniranju morskog ekosustava. U ovim su istraživanjima od velike pomoći i dugogodišnji nizovi podataka koji obuhvaćaju sastav i gustoću fito- i zooplanktona, primarnu proizvodnju te koncentraciju klorofila a, a predstavljaju posebnu vrijednost ovog Laboratorija i Instituta.

Naša istraživanja uključuju:

 • određivanje prostorne i vremenske dinamike fito- i zoo-planktona u prijelaznim, obalnim i otvorenim vodama Jadranskog mora
 • istraživanje promjena u planktonskim zajednicama nastalih pod utjecajem antropogenog djelovanja i klimatskih promjena
 • važnost i ulogu fito- i zoo-planktonskih zajednica u hranidbenim mrežama morskih ekosustava.
 • taksonomiju fito- i zoo-planktona, s naglaskom na pojavu nezavičajnih vrsta u planktonu
 • ekologiju fitoplanktona u trofički opterećenim sustavima (uzgajališta riba)
 • pojavu toksičnih vrsta fitoplanktona na uzgajalištima školjkaša

U laboratoriju obavljamo i analize primjenom masene spektrometrije (LC-MS/MS) i tekućinske kromatografije ultra visoke djelotvornosti (UHPLC) u svrhu:

 • istraživanja morskih prirodnih biotoksina, ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), LT (Lipophilic Toxins), PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) i njihovih sekundarnih metabolita
 • definiranja profila biotoksina u školjkašima i drugim vektorima prijenosa biotoksina u hranidbenom lancu te procijena toksičnosti školjkaša
 • praćenja dinamike pojavljivanja cikličkih imina (gimnodimini i spirolidi)
 • određivanja tetrodotoksina u tkivima riba i školjkaša
 • razvijanja dostatno osjetljivih kemijskih instrumentalnih metoda: dizajn i primjena UHPLC-DAD, UHPLC-FLD i LC-MS/MS
 • istraživanja mehanizama cirkulacije bisfenola A (BPA) u sedimentima i školjkašima Jadrana
 • određivanja pigmenata u tkivima riba
 • istraživanja djelotvornosti odabranih antihelmintika na ličinke Anisakis sp.
 • definiranje razine policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) akumuliranih u morskim organizmima i sedimentu

Temeljem primjerenih, validiranih i standardiziranih metoda i međunarodnih testova osposobljenosti na području toksičnog fitoplanktona i morskih biotoksina, od 2008. godine osposobljeni smo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025/2017. Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša također je nacionalni referentni laboratorij za morske biotoksine (NRL) od 2011.

Djelatnici

Publikacije

Publikacije
Violić I, Lučić D, Bojanić N, Pestorić B, Gangai Zovko B, Onofri I, Hure M
Longterm Monitoring of Carnivorous Gelatinous Macrozooplankton in the Area of DubrovnikNeretva County Croatia
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.17818/NM/2022/1.4
Pokaži više
Publikacije
Živković I, Humphreys MP, Achterberg EP, Dumousseaud C, Woodward EM, Bojanić N, Šolić M, Bratkič A, Kotnik J, Vahčič M, Obu Vazner K, Begu E, Fajon V, Shlyapnikov Y, Horvat M
Enhanced mercury reduction in the South Atlantic Ocean during carbon remineralization
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.marpolbul.2022.113644
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Projekt PSEUDOTOX
Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno ponovno polaganje živih školjkaša
Praćenje dinamike i utjecaja invazivne vrste rebraša Mnemiopsis leidyi na ribolovnim područjima sjevernog Jadrana

Oprema

Olympus IX50
Detalji

Inverzni svjetlosni mikroskop koji se koristi za taksonomsku analizu fitoplanktonske zajednice.

Olympus IX51
Detalji

Inverzni svjetlosni mikroskop s kamerom koji se koristi za taksonomsku analizu fitoplanktonske zajednice

Zeiss Axio Observer 5
Detalji

Inverzni svjetlosni mikroskop s kamerom koji se koristi za taksonomsku analizu fitoplanktonske zajednice.

Microarray Scanner- INNOPSIS InnoScan 710
Detalji

Koristi se za molekularnu identifikaciju toksičnih vrsta fitoplanktona.

Pretražni elektronski mikroskop s emisijom polja (FE-SEM, Mira 3, Tescan) opremljem STEM, SE i BSE detektorom
Detalji

Koristi se za morfološku analizu fitoplanktonskih skupina dijatomeja i kokolitofora.

Leica DMI4000B
Detalji

Inverzni svjetlosni mikroskop s kamerom koji se koristi za taksonomsku analizu fitoplanktonske zajednice.

UHPCL Agilent 1290Infinity II LC
Detalji

Uređaj za tekućinsku kromatografiju ultra visoke učinkovitosti s detektorom s nizom dioda i fluorescentnim detektorom.