Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša

VODITELJICA

Gordana Beg Paklar

POMOĆNA RADNICA

Gordana Beg Paklar

O laboratoriju

U Laboratoriju provodimo interdisciplinarna istraživanja strukture i dinamike populacija fito- i zoo-planktonskih zajednica te njihove uloge u funkcioniranju morskog ekosustava. U ovim su istraživanjima od velike pomoći i dugogodišnji nizovi podataka koji obuhvaćaju sastav i gustoću fito- i zooplanktona, primarnu proizvodnju te koncentraciju klorofila a, a predstavljaju posebnu vrijednost ovog Laboratorija i Instituta.

Naša istraživanja uključuju:

 • određivanje prostorne i vremenske dinamike fito- i zoo-planktona u prijelaznim, obalnim i otvorenim vodama Jadranskog mora
 • istraživanje promjena u planktonskim zajednicama nastalih pod utjecajem antropogenog djelovanja i klimatskih promjena
 • važnost i ulogu fito- i zoo-planktonskih zajednica u hranidbenim mrežama morskih ekosustava.
 • taksonomiju fito- i zoo-planktona, s naglaskom na pojavu nezavičajnih vrsta u planktonu
 • ekologiju fitoplanktona u trofički opterećenim sustavima (uzgajališta riba)
 • pojavu toksičnih vrsta fitoplanktona na uzgajalištima školjkaša

U laboratoriju obavljamo i analize primjenom masene spektrometrije (LC-MS/MS) i tekućinske kromatografije ultra visoke djelotvornosti (UHPLC) u svrhu:

 • istraživanja morskih prirodnih biotoksina, ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), LT (Lipophilic Toxins), PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) i njihovih sekundarnih metabolita
 • definiranja profila biotoksina u školjkašima i drugim vektorima prijenosa biotoksina u hranidbenom lancu te procijena toksičnosti školjkaša
 • praćenja dinamike pojavljivanja cikličkih imina (gimnodimini i spirolidi)
 • određivanja tetrodotoksina u tkivima riba i školjkaša
 • razvijanja dostatno osjetljivih kemijskih instrumentalnih metoda: dizajn i primjena UHPLC-DAD, UHPLC-FLD i LC-MS/MS
 • istraživanja mehanizama cirkulacije bisfenola A (BPA) u sedimentima i školjkašima Jadrana
 • određivanja pigmenata u tkivima riba
 • istraživanja djelotvornosti odabranih antihelmintika na ličinke Anisakis sp.
 • definiranje razine policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) akumuliranih u morskim organizmima i sedimentu

Temeljem primjerenih, validiranih i standardiziranih metoda i međunarodnih testova osposobljenosti na području toksičnog fitoplanktona i morskih biotoksina, od 2008. godine osposobljeni smo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025/2017. Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša također je nacionalni referentni laboratorij za morske biotoksine (NRL) od 2011.

Djelatnici

N
Živana
Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
IU
Ivana
Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
NB
Natalia
Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
SS
Sanda
Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
OV
Olja
Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša

Publikacije

Publikacije
Peharda M Schöne B R Black B A Corr ge T
Advances of sclerochronology research in the last decade
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1016/j.palaeo.2021.110371
Pokaži više
Publikacije
FERRERI R GENOVESE S BARRA M BIAGIOTTI I BOURDEIX J De FELICE A GAŠPAREVIĆ D HATTAB T IGLESIAS M JURETIĆ T LEONORI I MALAVOLTI S RAYKOV V SARAUX C TIČINA V VENTERO A BASILONE G
Variability in si e at maturity of the European anchovy Engraulis encrasicolus in the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.25995
Pokaži više
Publikacije
BARRA M BONANNO A HATTAB T SARAUX C IGLESIAS5 M LEONORI I TIČINA V BASILONE G DE FELICE A FERRERI R MACHIAS A VENTERO A COSTANTINI I JURETIĆ T PYROUNAKI M M BOURDEIX J GAŠPAREVIĆ D KAPELONIS Z CANDUCI G GIANNOULAKI M
Effects of sampling intensity and biomass levels on the precision of acoustic surveys in the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.26100
Pokaži više
Publikacije
BONANNO A BARRA M DE FELICE A GIANNOULAKI M IGLESIAS M LEONORI I VENTERO A ARONICA S BIAGIOTTI I TIČINA V CANDUCI G GENOVESE S
Acoustic correction factor estimate for compensating vertical diel migration of small pelagics
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.25120
Pokaži više
Publikacije
BUDIŠA A PALIAGA P JURETIĆ T LUČIĆ D SUPIĆ N PASARIĆ Z DJAKOVAC T MLADINIĆ M DADIĆ V TIČINA V
Distribution diet and relationships of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi with anchovies and ooplankton in the northeastern Adriatic Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.23305
Pokaži više
Publikacije
DE FELICE A IGLESIAS M SARAUX C BONANNO A TIČINA V LEONORI I VENTERO A HATTAB T BARRA M GAŠPAREVIĆ D BIAGIOTTI I BOURDEIX J GENOVESE S JURETIĆ T ARONICA S MALAVOLTI S
Environmental drivers influencing the abundance of round sardinella Sardinella aurita and European sprat Sprattus sprattus in different areas of the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.25933
Pokaži više
Publikacije
HATTAB T GUCU A VENTERO A De FELICE A MACHIAS A SARAUX C GAŠPAREVIĆ D BASILONE G COSTANTINI I LEONORI I BOURDEIX J IGLESIAS M BARRA M GIANNOULAKI M FERRERI R El AYOUBI S GAŠPAREVIĆ D MALAVOLTI S GENOVESE S SOMARAKIS S JURETIĆ T TIČINA V CERTAIN G
Temperature strongly correlates with regional patterns of body si e variation in Mediterranean small pelagic fish species
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.12681/mms.26525
Pokaži više
Publikacije
Angelini S Armelloni EN Costantini I De Felice A Isajlovic I Leonori I Manfredi C Masnadi F Scarcella G Ticina V Santojanni A
Understanding the Dynamics of Ancillary Pelagic Species in the Adriatic Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.728948
Pokaži više
Publikacije
Zorica B E geta Balić D Vidjak O Vuletin V Šestanovic M Isajlović I Čikeš Keč V Vrgoč N Harrod C
Diet Composition and Isotopic Analysis of Nine Important Fisheries Resources in the Eastern Adriatic Sea Mediterranean
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.609432
Pokaži više
Publikacije
Uvanović H Schöne B R Markulin K Janeković I Peharda M
Venerid bivalve Venus verrucosa as a high resolution archive of seawater temperature in the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1016/j.palaeo.2020.110057
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

ADIOS
Towards an alliance of European research fleets (EUROFLEET-II), projekt Sedmog istraživačkog okvirnog programa Europske Unije
Prikaži sve

Mjerenja

Atmosferska mjerenja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Mjerenja površinskih struja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Oceanografska mjerenja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Virtualni labaratorij
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama

Oprema

Manta mreža za površinsko uzorkovanje mikroplastike
Planktonska mreža za uzorkovanje ihtioplanktona
Obalna mreža potegača za uzorkovanje riblje mlađi
Razne trostruke i jednostruke ribarske mreže stajaćice za eksperimentalno uzorkovanje
Olympus SZX12 stereo mikroskop sa foto aparatom (x2)
YSI multiparametarska ručna sonda
GoPro 10 Hero sa dodacima i podvodnim kućištem
Canon 60 D with IKELITE sa podvodnim kućištem i dodatnom opremom
Zamrzivač (do -80°C)
pH metar
Difuzijska komorica
Homogenizator
Precizna vaga
Ultrazvučna sonda
Filtracijska aparatura
Inkubator-tresilica
Autoklav
Inkubatori
Vodena kupelj
Protočni citometar
Tekući scintilacijski brojač (TriCarb 2910TR)
Epifluorescentni mikroskopi
Mikrocentrifuga Eppendorf 5417C
Sustav za pročišćavanje vode Milli-Q
Laboratorijski sušionik (Instrumentaria ST01-02) i peć za žarenje (Inko-LP10EN)
 Liofilizator (Christo-Alpha I-5)
 Centrifuga (Hettich Zentrifugen-Rotofix 32)
Deionizator – ELGA – LabWater/VWS Purelab Flex
Analitička vaga (Mettler-Toledo AT21)
Kriogeni mlin (6875 Freezer/Mill, Spex Sample Prep)
Pehametri (Mettler Toledo, Sartorius)
Uređaj za mikrovalnu digestiju uzoraka (Speedwave 4, Berghof)
Plinski kromatograf GC (Agilent 6890)
Direktni analizator žive (Milestone DMA-80)
Atomski apsorpcijski spektrometar (Perkin Elmer Pinnacle 900 T)
Spektrofotometri (Shimadzu UV Mini 1240)
Fotoelektrični kolorimetar AA500 Seal Analytical
Epifluorescentni mikroskopi
Hidraulička dizalica
Chart Ploter- NOBELTEC Admiral MAX PRO
za prikazivanje navigacijskih, meteoroloških i oceanografskim I/B BIOS DVA parametara
FURUNO FE-700
Meteorološka postaja AIRMAR LB150

Računalni programi

Broj Kaveza (HR)

Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.

SettlingVel (HR)

Program za izračunavanje brzine taloženja čestica. Pored sfernog oblika čestice može se birati još devet geometrijskih tijela koja su unutar odgovarajućeg Reynoldsovog broja. Dimenzije čestica mogu se generirati slučajnim brojevima iz zadanih razdioba (Uniform, Normal, Log-Normal, Exponential, Weibull, Empirical). Generirani podaci mogu se prikazati grafički i spremiti kao text file.

VriIzmKav (HR)

Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.