Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša

VODITELJICA

O laboratoriju

U Laboratoriju provodimo interdisciplinarna istraživanja strukture i dinamike populacija fito- i zoo-planktonskih zajednica te njihove uloge u funkcioniranju morskog ekosustava. U ovim su istraživanjima od velike pomoći i dugogodišnji nizovi podataka koji obuhvaćaju sastav i gustoću fito- i zooplanktona, primarnu proizvodnju te koncentraciju klorofila a, a predstavljaju posebnu vrijednost ovog Laboratorija i Instituta.

Naša istraživanja uključuju:

 • određivanje prostorne i vremenske dinamike fito- i zoo-planktona u prijelaznim, obalnim i otvorenim vodama Jadranskog mora
 • istraživanje promjena u planktonskim zajednicama nastalih pod utjecajem antropogenog djelovanja i klimatskih promjena
 • važnost i ulogu fito- i zoo-planktonskih zajednica u hranidbenim mrežama morskih ekosustava.
 • taksonomiju fito- i zoo-planktona, s naglaskom na pojavu nezavičajnih vrsta u planktonu
 • ekologiju fitoplanktona u trofički opterećenim sustavima (uzgajališta riba)
 • pojavu toksičnih vrsta fitoplanktona na uzgajalištima školjkaša

U laboratoriju obavljamo i analize primjenom masene spektrometrije (LC-MS/MS) i tekućinske kromatografije ultra visoke djelotvornosti (UHPLC) u svrhu:

 • istraživanja morskih prirodnih biotoksina, ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), LT (Lipophilic Toxins), PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) i njihovih sekundarnih metabolita
 • definiranja profila biotoksina u školjkašima i drugim vektorima prijenosa biotoksina u hranidbenom lancu te procijena toksičnosti školjkaša
 • praćenja dinamike pojavljivanja cikličkih imina (gimnodimini i spirolidi)
 • određivanja tetrodotoksina u tkivima riba i školjkaša
 • razvijanja dostatno osjetljivih kemijskih instrumentalnih metoda: dizajn i primjena UHPLC-DAD, UHPLC-FLD i LC-MS/MS
 • istraživanja mehanizama cirkulacije bisfenola A (BPA) u sedimentima i školjkašima Jadrana
 • određivanja pigmenata u tkivima riba
 • istraživanja djelotvornosti odabranih antihelmintika na ličinke Anisakis sp.
 • definiranje razine policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) akumuliranih u morskim organizmima i sedimentu

Temeljem primjerenih, validiranih i standardiziranih metoda i međunarodnih testova osposobljenosti na području toksičnog fitoplanktona i morskih biotoksina, od 2008. godine osposobljeni smo prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025/2017. Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša također je nacionalni referentni laboratorij za morske biotoksine (NRL) od 2011.

Djelatnici

ŽNG
Živana Ninčević Gladan
voditeljica Laboratorija-znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
IU
Ivana Ujević
znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
NB
Natalia Bojanić
znanstvena savjetnica
SS
Sanda Skejić
znanstvena savjetnica
OV
Olja Vidjak
znanstvena savjetnica

Publikacije

Publikacije
Bojanić Varezić D,Tutman P,Dragičević B,Matić Skoko S,Dulčić J
Slender snipe eel Nemichthys scolopaceus Richardson Pisces Nemichthydae a new member of the Adriatic Sea ichthyofauna
Objavljeno
2022
DOI
Pokaži više
Publikacije
El Rahman Hassoun A,Ujević I,Jemaa S,Roje-Busatto R,Mahgouz C,Fakhiri M,Nazlić N
Concentrations of Tetrodotoxin TTX and Its Analogue Anhydro TTX in Different Tissues of the SilverCheeked Pufferfish Lagocephalus sceleratus Gmelin Caught in the South Eastern Mediterranean Sea Lebanon
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3390/toxins14020123
Pokaži više
Publikacije
Milinković A,Penezić A,Cvitešić Kušan A,Gluščić V,Žužul S,Skejić S,Šantić D,Godec R,Pehnec G,Omanović D,Engel A,Frka S
Variabilities of biochemical properties of the sea surface microlayer Insights to the atmospheric deposition impacts
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.scitotenv.2022.156440
Pokaži više
Publikacije
Kršinić F,Vidjak O
Copepod community from Arctic to Antarctic large scale patterns of naupliar and postnaupliar distribution and abundance in the epipelagic layer revealed by citizen science
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.envres.2022.114108
Pokaži više
Publikacije
Lin Y,Vidjak O,Ezgeta-Balić D,Bojanić Varezić D,Šegvić-Bubić T,Stagličić N,Zhan A,Briski E
Plankton diversity in Anthropocene Shipping vs aquaculture along the eastern Adriatic coast assessed through DNA metabarcoding
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.scitotenv.2021.151043
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Projekt CASCADE
CHANGE WE CARE
Prikaži sve

Oprema

Precizna vaga