O djelatniku

MJESTO RADA

Stručna suradnica na projektima

 

PODRUČJE RADA

Taksonomija i ekologija mezozooplanktona

Obrazovanje

2013.
Magistra biologije i ekologije mora
Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu
2010.
Sveučilišna prvostupnica biologije i ekologije mora
Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu

Publikacije

Ostalo