Titula
Stručni savjetnik
Telefon
Odsjek
Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša
RG

O djelatniku

RADNO MJESTO

Stručni savjetnik, Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša, Institut za oceanografiju i ribarstvo (2008. – danas)

 

PODRUČJE RADA

Moj stručni interes usmjeren je na uzorkovanje i praćenje bioloških i fizikalno-kemijskih parametara na područjima uzgajališta školjkaša, kako bi javnost mogla biti sigurna u zdravstvenu ispravnost morskih školjkaša za konzumaciju. Uz prikupljanje uzoraka morske vode i školjkaša na ispitnim točkama, bavim se pripremom i kemijskom analizom uzoraka (UPLC, eng. ultra-performance liquid chromatography) te unošenjem i organizacijom podataka u bazi.

Profesionalno iskustvo

2021.
Edukacija za rad na tekućinskom kromatografu ultra visoke učinkovitosti (UHPLC) u organizaciji AlphaChrom d.o.o. u Splitu
2021.
Osnove rada na tekućinskom kromatografu ultra visoke učinkovitosti (UHPLC) u organizaciji AlphaChrom d.o.o. u Splitu
2020.
Radionica Hrvatskog mjeriteljskog društva – Uzorkovanje kao laboratorijska aktivnost u Zagrebu

Obrazovanje

2008.
Diplomirani inženjer biologije mora
Sveučilišni odjel za studije mora, Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Publikacije

Publikacije
Gladan ZN Gladan Zivana Nincevid 1Matic F Matic Frano 1Arapov J Arapov Jasna 1Skejic S Skejic Sanda 1Bu ancic M Bu ancic Mia 1Bakrac A Bakrac Ana 1Straka M Straka Maja 1Dekneudt Q Dekneudt Quentin 2Grbec B Grbec Branka 1Garber R Garber Roman 1Na lic N Na lic Niksa 1
The relationship between toxic phytoplankton species occurrence and environmental and meteorological factors along the Eastern Adriatic coast
Objavljeno
2020
DOI
ISBN
10.1016/j.hal.2020.101745
Pokaži više

Ostalo