Program

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

TIP PROJEKTA

Uspostavni projekt

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.975.520,09 Kn

TRAJANJE PROJEKTA

31.01.2021 – 30.01.2026

VODITELJICA PROJEKTA

dr.sc. Jasna Arapov

STRANICA PROJEKTA

Ekologija i toksičnost vrsta roda Pseudo-nitzschia u obalnim vodama srednjeg i južnog Jadrana

Vrste dijatomeje roda Pseudo-nitzschia česte su u fitoplanktonskoj zajednici Jadranskog mora, pojavljuju se tijekom cijele godine, a povremeno dominiraju fitoplanktonskom skupinom. Neke od vrsta Pseudo-nitzschia imaju sposobnost sintetizirati domoičnu kiselinu (DA), neurotoksin koji se može prenijeti hranidbenim lancem do viših trofičkih razina i ljudi, uzrokujući amnezijsko trovanje školjkašima. Među otprilike 60 vrsta opisanih unutar ovog roda, za oko polovicu se zna da proizvodi DA ili DA izomere. Toksičnost vrste varira između sojeva i/ili ovisno o različitim čimbenicima okoliša.

Glavni ciljevi projekta su primjena integrativnog pristupa morfološke analize elektronskom mikroskopijom i molekularne analize za: (i) usporedbu sastava vrsta Pseudo-nitzschia u različitim obalnim područjima uzgoja školjkaša; (ii) odrediti ekološke preferencije; (iii) analizirati brzinu rasta vrste i proizvodnju DA; i (iv) istražiti učinke različitih uvjeta uzgoja na toksičnost vrste Pseudo-nitzschia

Rezultati ovog projekta unaprijedit će naše znanje o sastavu i ekologiji vrsta Pseudo-nitzschia u srednjem i južnom Jadranu. Doprinijet će boljem razumijevanju toksičnosti vrsta i okolišnih uvjeta koji je mogu uzrokovati ili utjecati na nju.

Projektni partneri

PROJEKTNI PARTNER

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino
Italy