O djelatniku

RADNO MJESTO

Stručni savjetnik i predstavnik za kvalitetu (Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša)

 

PODRUČJE RADA

Moj istraživački interes usmjeren je na istraživanje morskih prirodnih biotoksina, posebice lipofilnih. Praćenje dinamike pojavljivanja cikličkih imina (gimnodimini i spirolidi), definiranje profila biotoksina u školjkašima te procjena toksičnosti školjaša. Akreditacija instrumentalnih kemijskih metoda za određivanje morskih biotoksina prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025

Profesionalno iskustvo

2015. – 2020.
Pohađanje više seminara u organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva vezano "Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025"
2016. i 2018.
Sudjelovanje na 6. i 7. Savjetovanju ''Iskustva Laboratorija u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17025'' u organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva, HAA, HGK i HZN
2015.
Sudjelovanje na ''Akademiji pipetiranja'' u organizaciji Sartorius Croatia

Obrazovanje

2010.
Polaznik poslijediplomskog doktorskog studija iz područja prirodnih znanosti, polja interdisciplinarnih prirodnih znanosti, grane znanost o moru
Sveučilište u Splitu
2005.
Diplomirani inženjer biologije i ekologije mora
Sveučilište u Splitu

Publikacije

Publikacije
El Rahman Hassoun A, Ujević I, Jemaa S, Roje-Busatto R, Mahgouz C, Fakhiri M, Nazlić N
Concentrations of Tetrodotoxin TTX and Its Analogue Anhydro TTX in Different Tissues of the SilverCheeked Pufferfish Lagocephalus sceleratus Gmelin Caught in the South Eastern Mediterranean Sea Lebanon
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3390/toxins14020123
Pokaži više
Publikacije
Talić S, Škobić D, Dedić A, Nazlić N, Ujević I, Ivanković A, Pavela-Vrančić M
The occurrence of lipophilic toxins in shellfish from the Middle Adriatic Sea
Objavljeno
2020
DOI
ISBN
10.1016/j.toxicon.2020.07.026
Pokaži više
Publikacije
Ninčević Gladan Ž, Matić F, Arapov J, Skejić S, Bužančić M, Bakrač A, Straka M, Dekneudt Q, Grbec B, Garber R, Nazlić N
The relationship between toxic phytoplankton species occurrence and environmental and meteorological factors along the Eastern Adriatic coast
Objavljeno
2020
DOI
ISBN
10.1016/j.hal.2020.101745
Pokaži više
Publikacije
Ujević I, Vuletić N, Lušić J, Nazlić N, Kušpilić G
Bioaccumulation of Trace Metals in Mussel Mytilus galloprovincialis from Mali Ston Bay during DSP Toxicity Episodes
Objavljeno
2015
DOI
ISBN
10.3390/molecules200713031
Pokaži više
Publikacije
Arapov J, Ujević I, Ninčević Gladan Ž, Skejić S, Ceredi A, Milandri A, Pigozzi S, Riccardi E, Vilar-González A, Luisa Rodríguez-Velasco M, Nazlić N, Marasović I
Shellfish lipophilic toxin profile and toxic phytoplankton species along eastern Adriatic coast
Objavljeno
2015
DOI
Pokaži više
Publikacije
Grubelić I, Cvitković I, Despalatović M, Antolić B, Žuljević A, Nazlić N
Variation in number of periproctal plates in black sea urchin Arbacia lixula Echinodermata Echinoidea
Objavljeno
2008
DOI
Pokaži više

Ostalo