Komentare, prijedloge i sugestije možete uputiti voditelju kvalitete i to elektroničkom poštom na adresu