Izjava o politici kvalitete

 • Uprava IOR-a obvezuje se zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • Uprava IOR-a obvezuje se neprekidno poboljšavati sustav upravljanja
 • Uprava IOR-a obvezuje se osigurati da se usluge ispitivanja obavljaju kvalitetno i profesionalno
 • IOR se ne uključuje u djelatnosti koje bi mogle umanjiti povjerenje kupaca i samih zaposlenika u vlastiti sustav upravljanja i kvalitetu
 • Zaposlenici IOR-a upoznati su s dokumentacijom sustava upravljanja i politikom kvalitete te istu primjenjuju u svom radu

Svrha sustava upravljanja u odnosu na kvalitetu:

 • Osiguravanje nadzora nad aktivnostima koje IOR obavlja
 • Osiguravanje transparentnosti i jasnoće poslovne politike IOR-a
 • Osiguravanje cjelovitosti i kontinuiteta sustava u slučaju promjena
 • Jasno određivanje odgovornosti i ovlaštenja za provođenje svih aktivnosti
 • Povećanje samopouzdanja zaposlenika i stjecanje povjerenja u vlastiti rad
 • Zadovoljavanje potrebe kupaca te zakonske regulative Republike Hrvatske
 • Održavanje visoke razine kvalitete usluga koje IOR pruža kupcima
 • Poboljšavanje usluga ispitivanja koje IOR pruža kupcima