Praćenje intenziteta mrijesta srdele i inćuna na područjima njihovog mrijesta i rasta

PROGRAM:

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

NAZIV PROJEKTA:

Praćenje intenziteta mrijesta srdele i inćuna na područjima njihovog mrijesta i rasta

MJERA:

Mjera I.13. Potpora sustavima dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti

TRAJANJE PROJEKTA:

2022-2023

Projekt ,,Praćenje intenziteta mrijesta srdele i inćuna na područjima njihovog mrijesta i rasta“ provodi Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, a financira ga Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za ribarstvo) u sklopu Mjere I. 13. Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Cilj ovog Projekta je istražiti intenzitet mriješćenja komercijalno značajnih vrsta sitne plave ribe, točnije srdele i inćuna, a sve s ciljem poboljšanja dosadašnjih regulatornih mjera vezanih uz prostorno vremensku distribuciju sitne plave. Navedena istraživanja se u potpunosti uklapaju u najnovije trendove u ribarstvenoj biologiji, a to su ekosustavni pristup u ribarstvu (EAF) te bi u budućnosti mogla pridonijeti boljoj procjeni ciljanih „stokova“ riba.

Voditelj projektnih aktivnosti unutar Instituta za oceanografiju i ribarstvo: dr.sc. Barbara Zorica