Praćenje prostorne i vremenske distribucije sitne plave ribe u priobalnom ribolovnom moru Republike Hrvatske u 2023. godini

PROGRAM:

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

NAZIV PROJEKTA:

Praćenje prostorne i vremenske distribucije sitne plave ribe u priobalnom ribolovnom moru Republike Hrvatske u 2023. godini

MJERA:

Mjera I.13. Potpora sustavima dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti

TRAJANJE PROJEKTA:

2022-2023

Projekt ,,Praćenje prostorne i vremenske distribucije sitne plave ribe u priobalnom ribolovnom moru Republike Hrvatske u 2023. godini“ provodi Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, a financira ga Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za ribarstvo) u sklopu Mjere I. 13. Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Intencija ovog Projekta je istražiti prostorno vremensku distribuciju sitne plave ribe na području unutrašnjeg ribolovnog mora RH s ciljem opravdavanja kako postojeće tako i budućih regulacija ribolova okružujućim mrežama plivaricama „srdelarama“ u Jadranskom moru i to na način da su uvaženi ne samo integritet ekosustava već i socio-ekonomski interesi svih dionika u ribolovu.

Voditelj projektnih aktivnosti unutar Instituta za oceanografiju i ribarstvo: dr.sc. Barbara Zorica

LEADING PARTNER

University of Split

Ruđera Boškovića 31, Split