NAZIV PROJEKTA:

Istraživanje ekološki osjetljivih područja komercijalno značajnih morskih organizama s naglaskom na rast i razvoj i zaštitu najmlađih razvojnih stadija

TIP PROJEKTA:

Istraživački projekt

AKRONIM:

ESAmar

TRAJANJE PROJEKTA:

2018-2022

FINACIRA:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Istraživanje ekološki osjetljivih područja komercijalno značajnih morskih organizama s naglaskom na rast i razvoj i zaštitu najmlađih razvojnih stadija

Opći cilj ovog Projekta je unaprijediti znanje o ekološki osjetljivim područjima komercijalno eksploatiranih vrsta, odnosima unutar vrsta te uspostaviti znanstvenu platformu kako bi se postiglo očuvanje i dugoročno održivo korištenje morskih živih resursa na način. koji poštuje i integritet ekosustava i društveno-ekonomske interese.

Dugoročno održivo stanje biološki obnovljivih bogatstava Jadranskog mora, kao što su brojne vrste riba, rakova i glavonožaca, ovisno je kako o intenzitetu eksploatacije tako i o intenzitetu novačenja svake pojedine vrste. Uspjeh novačenja ovisi o čitavom nizu abiotičkih i biotičkih čimbenika koji karakteriziraju ekološki osjetljiva staništa (područja mrijesta/rasta). Identifikacija ekološki osjetljivih staništa komercijalno važnih vrsta u Jadranu, opisivanje stanja populacija i zajednica u njima, kao i definiranje osnovnih ekoloških parametara ključni su za njihov uspješni rast i razvoj.

Projektom bi se definirala područja mrijesta i rasta važnih pridnenih i pelagičnih vrsta Jadranskog mora. Na osnovu prikupljenih rezultata će se predložiti adekvatne mjere zaštite, koje bi trebale osigurati dugotrajnu stabilnost i očuvanje živih morskih resursa uvažavajući integritet ekosustava u cjelini i socio- ekonomske aspekte ribarstva. Uzimajući u obzir sve potencijalne korisnike rezultata (Uprava za ribarstvo, ribari), mišljenja smo da su predložena istraživanja izuzetno važna za što uspješnije usklađivanje RH sa Zajedničkom ribarstvenom politikom EU.

Kontakt osoba