NAZIV PROJEKTA:

Priobalna rastilišta: obrasci i procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale

TIP PROJEKTA:

Istraživački projekt

AKRONIM:

NURSE FISH

TRAJANJE PROJEKTA:

2018.-2022.

FINACIRA:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Priobalna rastilišta: obrasci i procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale

Priobalne vode su visoko strukturirani i osjetljivi ekosustavi koji obuhvaćaju različite vrste dna i podržavaju nevjerojatnu raznolikost biljnog i životinjskog svijeta. Nažalost, danas je velik broj vrijednih obalnih staništa pod povećanim ekološkim i ljudskim pritiskom. Međutim, uspostavljanje uzročnih veza između širokog raspona stresora i učinaka na razini jedinke, vrste ili zajednice u morskim ekosustavima, je težak zadatak koji zahtijeva korištenje više dokaznih linija.Projekt Nursefish ima za zadatak ne samo povećati naše znanje o prisustvu ili obilju neke vrste, nego i njihovu šansu za preživljavanje, uvjete za rast i razmnožavanje, kao u važna staništa u svakom ekosustavu. Projekt se provodi uzduž obale srednjeg Jadrana koristeći moderne terenske i analitičke metode.

Kontakt osoba