PROGRAM:

INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020

NAZIV PROJEKTA:

ARGOS- ShARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

€ 5.725.155,00

ERDF SUFINANCIRANO:

€ 4.866.381,75 (85%)

AKRONIM:

ARGOS

TRAJANJE PROJEKTA:

01.04.2020.- 31.12.2022.

Projekt ARGOS (eng. ShARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea) sufinanciran je sredstvima programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020, a započeo je 1. travnja 2020. godine i trajati će do 31. prosinca 2022.

U projekt je uključeno 13 partnera iz Italije i Hrvatske sa vodećim partnerom Regijom Friuli Venezia Giulia. Radi se o suradnji talijanskih i hrvatskih regija/županija, regionalnih razvojnih agencija, znanstvenih instituta, a kao pridruženi partneri uključena su i dva ministarstva iz Italije i Hrvatske.

Projekt ARGOS će uspostaviti zajednički okvir upravljanja u kojemu će sve institucije nadležne za ribarstvo i akvakulturu na programskom području djelovati kao cjelina u upravljanju i zaštiti zajedničkih bioloških resursa, pod najboljim znanstvenim vodstvom. Preporuke kao i završni ishodi biti će rezultat multidisciplinarnih aktivnosti kao što su :

  • studije za planiranje pomorskog prostora,
  • procjena interakcije između upravljanja okolišem i društveno-ekonomskih utjecaja,
  • standardizacija postojećih podataka o jadranskim biološkim resursima,
  • provedba bio ekonomskih modela za procjenu ribljih stokova ,
  • provedba pilot akcija ,
  • stvaranje prekogranične mreže radi širenja rezultata projekta i obučavanja poduzetnika za usvajanje okolišno održivih i odgovornih praksi u ribarstvu i akvakulturi.

Ukupni budžet projekta je : € 5.725.155,00, od čega je iz ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno € 4.866.381,75.

Institut za oceanografiju i ribarstvo voditelj je paketa koji ima za cilj jačanje procesa donošenja odluka koje se temelje na znanju. Aktivnosti radnog paketa se zasnivaju na harmonizaciji i procjeni podataka iz ribarstva i akvakulture kroz uspostavu zajedničkog pristupa procjeni ribljih stokova i eko-biološkog statusa morskih resursa.