NAZIV PROJEKTA:

Lokalno ekološko znanje i ribarstvena istraživanja u Hrvatskoj: promjene u ribolovnoj i biološkoj raznolikosti mora

TIP PROJEKTA:

Istraživački projekt

AKRONIM:

LEKFishResCRO

TRAJANJE PROJEKTA:

2017.-2021.

FINACIRA:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Lokalno ekološko znanje i ribarstvena istraživanja u Hrvatskoj: promjene u ribolovnoj i biološkoj raznolikosti mora

Lokalno Ekološko Znanje (LEZ) je uvaženo kao alternativni izvor informacija o prisutnosti termofilnih i ne-zavičajnih vrsta te kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja njihove brojnosti. Pojave ne-zavičajnih vrsta sve se češće bilježe u Jadranu, što naglašava hitnost potrebe da se osigura odgovarajuće praćenje, brzo otkrivanje i brzo djelovanje. Središnji cilj projekta je procjena potencijalne upotreba LEZ u razvoju baza znanja za upravljanje ribarstvom i zaštitom živih bogatstava mora. Strategija za ovu evaluaciju će biti dvosmjerna rasprava između ribara i drugih zainteresiranih dionika s jedne strane, te biologa s druge strane, oko određivanja indikatora o stanju ekosustava.

U ovom projektu možemo razlikovati:

Cilj 1: Razvoj i primjena LEZ intervju protokola (anketno ispitivanje),

Cilj 2: Analiza podataka i usporedba podataka temeljenih na IZ s onima prikupljenim anketnim ispitivanjem LEZ,

Cilj 3: Identifikacija tropikalizacije/meridionalizacije te promjena abundancije indikatorskih vrsta s naglaskom na invazivne vrste: pružanje osnovnih biološko-ribarstvenih podataka za pravovremeni odgovor.

Ti ciljevi podrazumijevaju stvaranje proširene baze znanja za učinkovito upravljanje u ribarstvu, uključujući razmatranje ekosustava kao cjeline i obnove baze resursa za ribarstvo. Očekivani rezultati će nam dati uvid da li je LEZ prikladan način za rekonstrukciju ekoloških procesa (identifikaciju indikatora meridionalizacije/tropikalizacije, rekonstrukciju povijesnih trendova abundancije za indikatorske vrste/praćenje invazije alohtonih vrsta).

Također ćemo moći procijeniti da li je LEZ protokol pogodan za otkrivanje značajnih promjena u morskom ekosustavu i da li je dovoljno robustan da pruži pouzdane podatke koji bi mogli poslužiti kao polazište za odgovarajuće aktivnosti. Očekujemo da će se odrediti biološke, ekološke i ribarstvene osobine najvažnijih vrsta indikatora u kontekstu ribarstva kao i procesa meridionallizacije/tropikalizacije/invazije.