NAZIV PROJEKTA:

Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima

TIP PROJEKTA:

Istraživački projekt

AKRONIM:

BivACME

TRAJANJE PROJEKTA:

2020.-2024.

FINACIRA:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima

Projekt BivACME se temelji na znanju, vještinama i kontaktima stečenim tijekom provedbe projekata EU-ARAMACC, HRZZ-IP-SCOOL i HRZZ-IP-ADIOS. BivACME primijenjuje supra disciplinarni, sklerokronološki pristup, u proučavanju nekoliko kraće živućih gospodarsko važnih vrsta školjkaša (Callista chione, Venus verrucosa, Pecten jacobaeus, Aequipecten opercularis) kao i zaštićene mediteranske endemske vrste školjkaša (Pinna nobilis). Uzorkovanja se protežu geografski preko hrvatskih granica i obuhvačaju talijanski dio sjevernog Jadrana, kao i južni Jadran koji pripadaju Crnoj Gori, kako bi uključio širi geografski i okolišni gradijent. Istraživačke aktivnosti temelje se na analizi zona prirasta, stabilnih izotopa kisika (δ<sup>18</sup>O) i ugljika (δ13C) u ljušturama i zapisa elemenata u ljušturama. Nadalje, ovaj projektu uključuje analizu stabilnih izotopa dušika (δ15N) u ljušturama, kao i u tkivu školjkaša i vodenom stupcu, kako se mogle analizirali promjene u priobalnom morskom okolišu.

Najbolji raspoloživi proizvod, dugoročna simulacija AdriSC-a (1987.-2017.), primjenjuje se za kvantificiranje veza između parametara dobivenih iz školjkaša i varijabilnosti okoliša. Rezultati projekta BivACME pridonijet će razvoju metoda za procjenu ekoloških čimbenika rasta školjkaša, kao i uvid u procese i trendove koji bi mogli biti korisni za pravilnu kvantifikaciju prošlih promjena u okolišu. Ciljane vrste su gospodarski važne, stoga predloženo istraživanje doprinosi znanju potrebnom za omogućavanje održivog iskorištavanja školjkaša i akvakulture u promjenjivim morskim obalnim ekosustavima.

Kontakt osoba