Natječaj - Stari

Viši asistent

16.01.2023.
Natječaj za zapošljavanje na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta u području prirodnih znanosti, polje biologije.
30.12.2022.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta u području prirodnih znanosti, polje biologije, za rad u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine, s punim radnim vremenom.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Uz potpisanu prijavu na natječaj se prilaže:

motivacijsko pismo,

životopis,

preslika diplome o završenom odgovarajućem doktorskom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,

popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti,

dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu: u roku od 30 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja:

Na suradničko radno mjesto višeg asistenta u području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov izabran je dr. sc. Mišo Pavičić.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Novosti

Natječaj - Stari
|
20 prosinca, 2022
Stručni suradnik/stručni savjetnik/voditelj baze podataka
Natječaj - Stari
|
14 prosinca, 2022
Stručni suradnici
Natječaj - Stari
|
10 rujna, 2022
Tehnički suradnik – mornar-kuhar