Natječaj - Stari

Stručni suradnici

14.12.2022.
Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto stručnih suradnika

14.12.2022.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radna mjesta I. vrste

a) stručni suradnik za podršku projektu– 6 izvršitelja/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša i to za rad na projektu
a1) Monitoring školjkaša (3 izvršitelja/izvršiteljice),
a2) Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja na području srednjeg i južnog Jadrana/ Referentni centar za more (1 izvršitelj/izvršiteljica),
a3) Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja na području srednjeg i južnog Jadrana / Referentni centar za more / Monitoring školjkaša (2 izvršitelja/izvršiteljice);

b) stručni suradnik za podršku projektu– 2 izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju i to za rad na projektu Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja na području srednjeg i južnog Jadrana;

c) stručni suradnik za informatičku podršku projektima– 2 izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Informatičkoj službi i to
c1) za rad na poslovima prostornih analiza podataka, razvoja mrežnih GIS sustava i prikupljanja prostorno-akustičkih podataka i njihove obrade (1 izvršitelj/izvršiteljica),
c2) za rad na poslovima razvoja mrežnih aplikacija, dizajna baze podataka i integracije prostornih podataka (1 izvršitelj/izvršiteljica);

d) stručni suradnik za administrativnu podršku projektu/projektima– 2 izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom i to za rad
d1) na projektu Referentni centar za more (1 izvršitelj/izvršiteljica),
d2) na projektima Instituta za oceanografiju i ribarstvo (1 izvršitelj/izvršiteljica).

Pristupnici za radno mjesto trebaju imati

1. -završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij i to:
– za radna mjesta pod a) u području prirodnih znanosti, polje biologija;
– za radno mjesto pod b) u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo;
– za radna mjesta pod c) u području prirodnih znanosti, polje matematika ili tehničkih znanosti polje računarstvo;
– za radna mjesta pod d) u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili prirodnih znanosti, polje biologija (prednost Morsko ribarstvo ili Biologija i ekologija mora).

2. iskustvo rada na odgovarajućim poslovima i to:
– za radno mjesto pod a1) rada na HPLC uređaju odnosno rada s metodama određivanja fikotoksina u tkivu školjkaša;
– za radna mjesta pod a2) i a3) na poslovima taksonomije planktona (fito/zoo) i rada na mikroskopu;
– za radno mjesto pod b) na poslovima analize fizikalno- kemijskih parametara i onečišćujućih tvari u morskom okolišu;
– za radno mjesto pod c1) iskustvo rada na poslovima prostornih analiza i razvoja mrežnog GIS-a uz korištenje GIS alata (QGIS/Geoserver/OpenLayers/GeoExt) i prostornih podataka u Oracle bazi (Oracle Locator), te na poslovima terenskog prikupljanja prostornih podataka akustičnim metodama i njihove obrade;
– za radno mjesto pod c2) iskustvo rada na poslovima razvoja mrežnih aplikacija na Oracle/Tomcat platformi, na poslovima razvoja i dizajna Oracle baza podataka i na razvoju prostornih analiza unutar baze podataka (Oracle Locator);
– za radno mjesto pod d) na poslovima administriranja projekata vezanih uz ribarstvo i gospodarenje morskim otpadom ili oceanografiju.

U potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti oznaku radnog mjesta za koje se pristupa te priložiti:

– životopis;
– presliku diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
– dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu odnosno pristupnici koji ne mogu dokazati radno iskustvo izjavu o poznavanju rada na odgovarajućim poslovima (koje poslodavac može testirati);
– dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave s prilozima podnose se u elektroničkom obliku na e-adresu: u roku od 8 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za podršku projektu u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša, za rad na projektu Monitoring školjkaša izabrani su: Roman Garber, Nikša Nazlić i Romana Roje Busatto (a1) .

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za podršku projektu u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša, za rad na projektu Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja na području srednjeg i južnog Jadrana / Referntni centar za more izabrana je Tija Damjanović (a2).

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za podršku projektu u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša, za rad na projektu Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja na području srednjeg i južnog Jadrana/ Referntni centar za more/ Monitoring školjkaša izabrane su: Maja Straka i Ana Bakrač (a3).

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za podršku projektu u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju, za rad na projektu Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja na području srednjeg i južnog Jadrana izabrane su: Jelena Mandić i Zorana Jakovac (b).

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za informatičku podršku projektima u Informatičkoj službi, za rad na poslovima prostornih analiza podataka, razvoja mrežnih GIS sustava i prikupljanja prostorno – akustičkih podataka i njihove obrade izabran je Ivan Vučić (c1).

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za informatičku podršku projektima u Informatičkoj službi, za rad na poslovima razvoja mrežnih aplikacija, dizajna baze podataka i integracije prostornih podataka izabrana je Anđela Jelinčić (c2).

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativnu podršku projektu, za rad na projektu Referentni centar za more izabrana je Anja Kovač (d1).

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativnu podršku projektima, za rad na projektima Instituta za oceanografiju i ribarstvo izabrana je Jasna Šiljić (d2).

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Novosti

Natječaj - Stari
|
16 siječnja, 2023
Viši asistent
Natječaj - Stari
|
20 prosinca, 2022
Stručni suradnik/stručni savjetnik/voditelj baze podataka
Natječaj - Stari
|
10 rujna, 2022
Tehnički suradnik – mornar-kuhar