Natječaj - Stari

Stručni suradnik/stručni savjetnik/voditelj baze podataka

20.12.2022.
Natječaj za zapošljavanje stručnih suradnika, stručnog savjetnika i voditelj baze podataka

20.12.2022.

za zapošljavanje na radna mjesta
a)stručni suradnik za podršku projektu– radno mjesto I. vrste – 14 izvršitelja/izvršiteljica, s punim radnim vremenom i to za rad
-na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske (13 izvršitelja/izvršiteljica),
-na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske /Referentni centar za more (1 izvršitelj/izvršiteljica);
b)stručni suradnik za administrativnu podršku projektu– radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom i to za rad na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske;
c)voditelj baze podataka– voditelj odsjeka II. vrste- 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom i to za rad na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske;
d)stručni savjetnik za kadrovske poslove– radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj/izvršiteljica s punim radnim vremenom u Općoj službi/Glavnom tajništvu Instituta.

Ugovor o radu za radna mjesta pod a) – c) zaključuje se na neodređeno vrijeme za rad na projektu, a za radno mjesto pod d) na određeno vrijeme od jedne godine, uz mogućnost produljenja.

Pristupnici za radno mjesto trebaju imati
1. odgovarajuće obrazovanje i to:

– za radno mjesto pod a)

završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih (polje biologija ili polje interdisciplinarne prirodne znanosti), biotehničkih znanosti (polje poljoprivreda/agronomija ili polje interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili sveučilišni diplomski studij Pomorsko-ribarske tehnologije,

savladan program izobrazbe D2 – Temeljna sigurnost na brodu,

završen tečaj za identifikaciju i rukovanje osjetljivim vrstama slučajno ulovljenim tijekom ribolovnih aktivnosti,

položen vozački ispit za B kategoriju;

– za radno mjesto pod b)

završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija;

– za radno mjesto pod c)

završen preddiplomski sveučilišni odnosno preddiplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti, polje matematika;

– za radno mjesto pod d)

završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo.

2. iskustvo rada na odgovarajućim poslovima i to:

– za radno mjesto pod a) za rad na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske – iskustvo rada na kvalitativnim i kvantitativnim analizama ulova i prilova u morskom ribarstvu, laboratorijskim obradama bioloških uzoraka, rada na znanstveno istraživačkim plovilima, rada na bazama podataka te osnovne statističke obrade podataka, a za rad na projektu Referentni centar za more- iskustvo rada s CTD sondom;

– za radno mjesto pod b) iskustvo administriranja projekata u području morskog ribarstva i oceanografije, kao i financijsko, računovodstveno i revizijsko administriranje međunarodno financiranih stručnih i znanstvenih projekata;

– za radno mjesto pod c) najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vođenja, razvoja i dizajniranja baza podataka, izrade aplikacija baza i mrežnih aplikacija za upis i obradu podataka, obrade i analize ribarstveno bioloških podataka te pripreme podataka za izradu izvještaja kao i prostorne analize i GIS prikaza;

– za radno mjesto pod d) najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim kadrovskim i pravnim poslovima (prednost iskustvo rada u ustanovi u sustavu znanosti ili visokog obrazovanja).

U potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti oznaku radnog mjesta za koje se pristupa te priložiti:

– životopis;

– preslik diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;

– za pristupnike pod a) dokaz o završenom programu izobrazbe D2 – Temeljna sigurnost na brodu, dokaz o završenom tečaju za identifikaciju i rukovanje osjetljivim vrstama slučajno ulovljenim tijekom ribolovnih aktivnosti i vozačka dozvola B kategorije;

– dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu, odnosno za pristupnike pod a) i b) koji ne mogu dokazati radno iskustvo izjava o poznavanju rada na odgovarajućim poslovima (koje poslodavac može testirati);

– dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu: u roku od 8 dana od objave natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za podršku projektu, za rad na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske izabrani su:
Dragi Bašković, Ratko Cvitanić, Petra Lukić, Ivo Marušić, Robert Grgičević, Nedo Ivanović, Luka Žuvić, Antonio Baras, Goran Brzulja, Damir Medvešek, Vedran Vuletin, Marijan Tandara i Josip Maleš.

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za podršku projektu, za rad na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske / Referentni centar za more izabran je Denis Gašparević.

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za administrativnu podršku projektu, za rad na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske izabrana je Matea Bitanga.

Na radno mjesto voditelj baze podataka – voditelj odsjeka II. vrste, za rad na projektu Praćenje bioloških bogatstava mora u sklopu Nacionalnog plana prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske izabran je Dalibor Jelavić.

Na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za kadrovske poslove u Općoj službi/Glavnom tajništvu Instituta izabrana je Željana Budić Jurić.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Novosti

Natječaj - Stari
|
16 siječnja, 2023
Viši asistent
Natječaj - Stari
|
14 prosinca, 2022
Stručni suradnici
Natječaj - Stari
|
10 rujna, 2022
Tehnički suradnik – mornar-kuhar