Natječaj - Stari

Tehnički suradnik – mornar-kuhar

10.09.2022.
Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto III. vrste- tehnički suradnik – mornar-kuhar, jedan izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Tehničkoj službi

09.09.2022.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto III. vrste- tehnički suradnik – mornar-kuhar, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Tehničkoj službi Instituta, za rad na m/b BIOS DVA.
Pristupnici za radno mjesto trebaju imati stečenu odgovarajuću srednju stručnu spremu.

Uz potpisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis;
  • preslika srednjoškolske svjedodžbe ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Novosti

Natječaj - Stari
|
16 siječnja, 2023
Viši asistent
Natječaj - Stari
|
20 prosinca, 2022
Stručni suradnik/stručni savjetnik/voditelj baze podataka
Natječaj - Stari
|
14 prosinca, 2022
Stručni suradnici