Projekt ABIOMMED
Projekt PSEUDOTOX
Jednokratno ispitivanje stanja sedimenta u području uvale Mali Lošinj. 2022.
Praćenje stanja okoliša u području uvale Maslinica, otok Šolta