Poboljšanje ekološke učinkovitosti kaveznog uzgoja morskih riba

PROGRAM:

HRZZ Istraživački projekti IP-2022-10

NAZIV PROJEKTA:

Poboljšanje ekološke učinkovitosti kaveznog uzgoja morskih riba – EpoMariNet  (IP-2022-10-7232)

ukupni budžet:

142,900.00 €

AKRONIM:

EpoMariNet

TRAJANJE PROJEKTA:

29.12.2023. – 28.12.2027.

Projekt EpoMariNet usmjeren je prema prepoznavanju i smanjenje negativnih utjecaja marikulture na okoliš, te predstavlja nadogradnju istraživanja prethodnog HRZZ projekta AquaPop.

Projekt uključuje tri međusobno povezana, ali samostalna interdisciplinarna istraživačka paketa s ciljem izgradnje najsuvremenijeg znanja koje može značajno doprinijeti održivoj akvakulturi.

Fokus je na istraživanju (1) bioloških i geokemijskih procesa u staništima izloženim organskom unosu s uzgajališta tuna te procjenom biotičkih indeksa i ekoloških pokazatelja za unaprjeđenje alata za praćenje stanja okoliša povezanih s uzgojem tuna, (2) reproduktivne performanse i kapacitet proizvodnje jaja uzgojne tune u kavezima i utjecaj obnove stokova iz jadranskih uzgajališta, te razvoj (3) algoritma za otkrivanje podrijetla ribe (divlje naspram uzgojne) iz digitalnih fotografija korištenjem računalnog vida i polu-nadzornog učenja kako bi se osigurala sljedivost zbjegova u lancu opskrbe i kontrola gospodarskih prijevara. Stoga projekt predviđa i (i) temeljna istraživanja koja vode do novih znanja i podataka od znanstvenog interesa i (ii) primijenjena istraživanja usmjerena na poboljšanje ekološke učinkovitosti industrije akvakulture u EU.


Međunarodni i multidisciplinarni istraživački tim uključuje 15 sudionika iz 4 institucije: Institut za oceanografiju i ribarstvo – voditelj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Bologni Italija i Sveučilište Texas Tech SAD koji će surađivati pri izvedbi predloženog plana rada projekta. U projektni tim Instituta za oceanografiju i ribarstvo uključeni su znanstvenici iz tri laboratorija: Laboratorij za akvakulturu, Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju, Laboratorij za ribarstvenu biologiju.

Projektni suradnici

NOSITELJ PROJEKTA

Institut za oceanografiju i ribarstvo, voditeljica dr.sc. Tanja Šegvić Bubić

PROJEKTNI suradnik

Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof.dr.sc. Siniša Šegvić

PROJEKTNI suradnik

Alma Mater Studiorum – University of Bologna, asst. prof.dr.sc. Barbara Mikac

Projektni suradnik

Texas Tech University, Department of Geosciences

Kontakt osoba u Institutu za oceanografiju i ribarstvo