O djelatniku

Moj znanstveni interes usmjeren je na istraživanje potencijalnih sinergija i izazova povezanih s akvakulturom i očuvanjem morskih staništa. Istraživanja ekoloških implikacija akvakulture na okolni morski ekosustav, koristeći različite metodološke pristupe poput vizualnog opažanja, označavanja riba i upotreba molekularnih markera, imaju za cilj razvoj održive akvakulture, s naglaskom na očuvanje biološke raznolikosti i staništa.

U mom radu, uporaba molekularnih markera poput mtDNA, mikrosatelita i SNP-ova omogućila je identifikaciju riba koje su pobjegle iz akvakulture (Dicentrarchus labrax, Sparus aurata i Seriola dumerili), ali i filogenetski i filogeografski opis komercijalno važnih morskih vrsta riba, školjkaša i rakova.

Nedavno sam aktivno uključena u testiranje novih alternativnih i održivijih sastojaka za hranidbu komarče i lubina s ciljem razvoja održive akvakulture.

Publikacije

Publikacije
Dulčić J, Dragičević B, Kirinčić M, Ugarković P, Žužul I, Šegvić-Bubić T
First record of Parasquilla ferussaci Roux Stomatopoda Parasquillidae in the Adriatic Sea with notes on its morphology and molecular identification
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
10.1163/15685403-bja10258
Pokaži više
Publikacije
Zupičić IG, Oraić D, Pavlinec Ž, Novosel D, Žuvić L, Šegvić-Bubić T, Zrnčić S
Is the Illegal Trade of Glass Eels Anguilla anguilla Increasing the Spread of Disease A Case of EVEX
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3390/microorganisms10112208
Pokaži više
Publikacije
Šegvić-Bubić T, Talijančić I, Žužul I, Žuvić L, Grubišić L, Izquierdo-Gomez D
Culture of Seriola dumerili in a marine ecosystem Insights from genetic and morphometric fish traits and implications of escape events
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.1016/j.ecss.2022.108115
Pokaži više

Projekti

Projekt AQUAPOP
Poboljšanje ekološke učinkovitosti kaveznog uzgoja morskih riba