Okolišno održiva akvakultura – temeljna pitanja i praktične primjene (SUSTAINAQUA)

NAZIV PROJEKTA:

Okolišno održiva akvakultura – temeljna pitanja i praktične primjene

FINANCIRA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. –
2026.

AKRONIM:

SUSTAINAQUA

TRAJANJE PROJEKTA:

2024.-2027.

PROGRAM:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Okolišno održiva akvakultura – temeljna pitanja i praktične primjene (SUSTAINAQUA)

Europska akvakultura je trenutno suočena s izazovom uspostavljanja ravnoteže između zadovoljavanja rastućih zahtjeva za ribljim resursima i ublažavanja pritiska na prirodna ribolovna područja. U nastojanju da se uspostavi održiva akvakultura, identificirane su dvije glavne prepreke: (i) negativan utjecaj ribljih prebjega iz uzgoja na biološku raznolikost autohtonih ribljih stokova i (ii) nedostatak održivog izvora hrane za ribe zbog prekomjerne eksploatacije sitne plave ribe i ograničenja trenutne alternativne prakse hranjenja koja koristi biljne sastojke kao izvore proteina. Kako bi se pridonijelo rješavanju ovih izazova, predloženi projekt ima dva glavna cilja: (1) procjena utjecaja akvakulture na okoliš kroz razvoj alata za genetičku sljedivost (identifikacija polimorfizma jednog nukleotida, SNP-ova) podrijetla divljih i uzgojnih riba, kao i za otkrivanje njihovog križanja; te (2) procjena učinkovitosti alternativnih izvora proteina u hrani za ribe kroz pokusno hranjenje riba uz analizu performansi rasta, nutritivnog sastava te fenotipa, mikrobioma i histološke građe crijeva, RNA sekvenciranje crijeva i analizu diferencijalnog izražaja gena. Moderne istraživačke metodologije će omogućiti proučavanje genetskog utjecaja marikulture na divlje populacije riba s ciljem boljeg upravljanja ribljim prebjezima. Holistički istraživački pristup  procjene utjecaja alternativnih izvora proteina na uzgojenu ribu, pružit će uvid u potencijalne prednosti novih sastavnica hrane i dati smjernice kako ih učiniti optimalnim.

Kako bi se odgovorilo na izazov postizanja ekološke održivosti akvakulture, glavni cilj projekta SustainAqua je usmjeren prema (1) utvrđivanju razmjera i utjecaja interakcije između organizama u uzgoju i pripadnika iste vrste u divljini i (2) razvoju održivog kružnog gospodarstva kroz istraživanje alternativnih izvora proteina na rast i zdravlje riba u marikulturi, koristeći moderne tehnologije rada i suvremene molekularne tehnike.

Planirana istraživanja će se strateški integrirati i unaprijediti neka od postojećih istraživanja koja se provedu u Laboratoriju za akvakulturu, stvarajući tako sinergiju, nastavak i napredak već uspostavljenih istraživanja.

Projektni tim
Novosti

Započeo je projekt SUSTAINAQUA

Započela je provedba projekta SUSTAINAQUA “Okolišno održiva akvakultura – temeljna pitanja i praktične primjene”. Projekt je financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a trajat će 4 godine. Na ovoj stranici moći ćete pratiti naše aktivnosti i napredak projekta.