Laboratorij za akvakulturu

O laboratoriju

Laboratorij za akvakulturu je svojim djelovanjem usmjeren na poboljšanju i uvođenju novih tehnološko-tehničkih rješenja u uzgoju akvatičkih organizama. Razvoj suvremenih molekularnih i biostatističkih pristupa u svrhu procjene ekološkog i genetskog utjecaja akvakulture na prirodne morske populacije kao i na istraživanjima raznih aspekata bolesti morskih organizama predstavlja glavne razvojno – istraživačke aktivnosti rada laboratorija.

Kako bi se osigurala potpora i promicanje održivih uzgojnih praksi, razvojno – istraživačke aktivnosti laboratorija temelje se na eksperimentalnim i terenskim istraživanjima koji pokrivaju razne aspekte akvakulture i uzgoja akvatičkih organizama uključujući reproduktivna obilježja te bio-ekološke i uzgojne karakteristike vrsta od interesa za marikulturu, poboljšanje hranidbe i zdravstvenog statusa uzgojnih organizama kao i praćenju razine utjecaja akvakulture na prirodne populacije.

Osoblje laboratorije aktivno je u pružanju savjetodavnih usluga državnim i privatnim institucijama kao i svim drugim dionicima akvakulturne industrije.

Kako je praćenje stanja uzgoja akvatičnih organizama i utjecaja akvakulture na lokalne morske populacije kompleksno područje, laboratorij multidisciplinarnim pristupom nastoji pokriti što veće područje djelovanja kroz istraživanja:

  • Genetskih struktura izvornih prirodnih populacija vrsta od interesa za športsko-rekreacijski ribolov i marikulturu korištenjem molekularnih genetskih markera
  • Primjenom geometrijske morfometrije uspostavljaju se adekvatne metodologije koje za cilj imaju postavljanje smjernica za morfološko razlikovanje uzgojnih od divljih jedinki
  • Procjena utjecaja uzgajališta tuna, bijele ribe i školjkaša na prirodne populacije riba koje obitavaju u samoj blizini ispitivanjem njihove prostorne i vremenske distribucije u odnosu na populacije koje obitavaju u staništima van utjecaja uzgajališta metodama vizualnog opažanja

Djelatnici

LG
Leon Grubišić
voditelj Laboratorija-znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
JML
Jasna Maršić Lučić
znanstvena savjetnica
TŠB
Tanja Šegvić Bubić
viša znanstvena suradnica
ILP
Ivana Lepen Pleić
znastvena suradnica
IBG
Ivana Bušelić Garber
poslijedoktorandica

Publikacije

Publikacije
Dželalija M,Kvesić M,Novak A,Fredotović Ž,Kalinić H,Šamanić I,Ordulj M,Jozić S,Goić Barišić I,Tonkić M,Maravić A
Microbiome profiling and characterization of virulent and vancomycinresistant Enterococcus faecium from treated and untreated wastewater beach water and clinical sources
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
10.1016/j.scitotenv.2022.159720
Pokaži više
Publikacije
Ezgeta-Balić D,Peharda M,Schone BR,Uvanović H,Vrgoč N,Markulin K,Radonić I,Denamiel C,Kovač Ž
Different life strategies of the three commercially exploited scallop species living under the same environmental conditions
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2022.992042
Pokaži više
Publikacije
Alujević K,Šegvić-Bubić T,Isajlović I,Trumbić Ž,Petrić M
Distribution and Differentiation Patterns of Sympatric Squids Alloteuthis media and Alloteuthis subulata Cephalopoda Loliginidae Using Morphological and Molecular Approaches
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2022.856674
Pokaži više
Publikacije
Matić F,Džoić T,Kalinić H,Ćatipović L,Udovičić D,Juretić T,Rakuljić L,Sršen D,Tičina V
Observation of Abrupt Changes in the Sea Surface Layer of the Adriatic Sea
Objavljeno
2022
DOI
ISBN
10.3390/jmse10070848
Pokaži više
Publikacije
Peharda M Schöne B R Black B A Corr ge T
Advances of sclerochronology research in the last decade
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1016/j.palaeo.2021.110371
Pokaži više
Publikacije
Vrdoljak D Matić Skoko S Peharda M Uvanović H Markulin K Mert Kraus R Gr nkj r P
Otolith Fingerprints and Tissue Stable Isotope Information Enable Allocation of Juvenile Fishes to Different Nursery Areas
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3390/w13091293
Pokaži više
Publikacije
Zorica B Isajlović I Vrgoč N Čikeš Keč V Medvešek D Vuletin V Radonić I Cvitanić R Lepen Pleić I Šestanović M
Reproductive traits of the European hake Merluccius merluccius L in the Adriatic Sea
Objavljeno
2021
DOI
Pokaži više
Publikacije
Zorica B E geta Balić D Vidjak O Vuletin V Šestanovic M Isajlović I Čikeš Keč V Vrgoč N Harrod C
Diet Composition and Isotopic Analysis of Nine Important Fisheries Resources in the Eastern Adriatic Sea Mediterranean
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.3389/fmars.2021.609432
Pokaži više
Publikacije
Uvanović H Schöne B R Markulin K Janeković I Peharda M
Venerid bivalve Venus verrucosa as a high resolution archive of seawater temperature in the Mediterranean Sea
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1016/j.palaeo.2020.110057
Pokaži više
Publikacije
Peharda M Schöne B R Black B A Corr ge T
Preface Reading the diaries of life Current advances in sclerochronological research
Objavljeno
2021
DOI
ISBN
10.1016/j.palaeo.2021.110373
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Mjerenja

Atmosferska mjerenja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Mjerenja površinskih struja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Oceanografska mjerenja
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama
Virtualni labaratorij
Obavljaju se mjerenja temperature zraka, vjetra, tlaka zraka, vlažnosti i drugih meteoroloških parametara na obalnim postajama

Oprema

Meteorološka postaja AIRMAR LB150
FURUNO FE-700

Računalni programi

Broj Kaveza (HR)

Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.

SettlingVel (HR)

Program za izračunavanje brzine taloženja čestica. Pored sfernog oblika čestice može se birati još devet geometrijskih tijela koja su unutar odgovarajućeg Reynoldsovog broja. Dimenzije čestica mogu se generirati slučajnim brojevima iz zadanih razdioba (Uniform, Normal, Log-Normal, Exponential, Weibull, Empirical). Generirani podaci mogu se prikazati grafički i spremiti kao text file.

VriIzmKav (HR)

Program služi za izračun broja (kružnih) kaveza potrebnih za uzgoj zadane godišnje količine proizvodnje ribe. Pored veličine kaveza, zadaje se duljina uzgojnog ciklusa (do dvije ili tri godine), način korištenja kaveza.