Laboratorij za akvakulturu

O laboratoriju

Laboratorij za akvakulturu je svojim djelovanjem usmjeren na poboljšanju i uvođenju novih tehnološko-tehničkih rješenja u uzgoju akvatičkih organizama. Razvoj suvremenih molekularnih i biostatističkih pristupa u svrhu procjene ekološkog i genetskog utjecaja akvakulture na prirodne morske populacije kao i na istraživanjima raznih aspekata bolesti morskih organizama predstavlja glavne razvojno – istraživačke aktivnosti rada laboratorija.

Kako bi se osigurala potpora i promicanje održivih uzgojnih praksi, razvojno – istraživačke aktivnosti laboratorija temelje se na eksperimentalnim i terenskim istraživanjima koji pokrivaju razne aspekte akvakulture i uzgoja akvatičkih organizama uključujući reproduktivna obilježja te bio-ekološke i uzgojne karakteristike vrsta od interesa za marikulturu, poboljšanje hranidbe i zdravstvenog statusa uzgojnih organizama kao i praćenju razine utjecaja akvakulture na prirodne populacije.

Osoblje laboratorije aktivno je u pružanju savjetodavnih usluga državnim i privatnim institucijama kao i svim drugim dionicima akvakulturne industrije.

Kako je praćenje stanja uzgoja akvatičnih organizama i utjecaja akvakulture na lokalne morske populacije kompleksno područje, laboratorij multidisciplinarnim pristupom nastoji pokriti što veće područje djelovanja kroz istraživanja:

  • Genetskih struktura izvornih prirodnih populacija vrsta od interesa za športsko-rekreacijski ribolov i marikulturu korištenjem molekularnih genetskih markera
  • Primjenom geometrijske morfometrije uspostavljaju se adekvatne metodologije koje za cilj imaju postavljanje smjernica za morfološko razlikovanje uzgojnih od divljih jedinki
  • Procjena utjecaja uzgajališta tuna, bijele ribe i školjkaša na prirodne populacije riba koje obitavaju u samoj blizini ispitivanjem njihove prostorne i vremenske distribucije u odnosu na populacije koje obitavaju u staništima van utjecaja uzgajališta metodama vizualnog opažanja

Djelatnici

Publikacije

Publikacije
Mladineo I, Charouli A, Jelić F, Chakroborty A, Hrabar J
In vitro culture of the zoonotic nematode Anisakis pegreffii Nematoda Anisakidae
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
10.1186/s13071-022-05629-5
Pokaži više
Publikacije
Moratal S, Zrzavá M, Hrabar J, Dea-Ayuela MA, López-Ramon J, Mladineo I
Fecundity in vitro early larval development and karyotype of the zoonotic nematode Anisakis pegreffii
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2023.110050
Pokaži više
Publikacije
Arapov J, Tomašević T, Bonačić T, Pejković M, Bužančić M, Bušelić I, Lepen Pleić I, Casabianca S, Penna A, Skejić S, Ninčević Gladan Ž
A new insight into the taxonomy of Pseudonitzschia genus from the Adriatic Sea Description of P brasiliana P galaxiae P hasleana and P linea
Objavljeno
2023
DOI
ISBN
10.3390/jmse11071370
Pokaži više
Prikaži sve

Projekti

Poboljšanje ekološke učinkovitosti kaveznog uzgoja morskih riba
Projekt PSEUDOTOX
Projekt COCOA
Projekt AQUAPOP

Oprema

Mikrotom Leica HostoCore AUTOCUT
Detalji

Automatizirani rotacijski mikrotom za pripremu parafinskih ili plastičnih rezova min debljine 0.5 µm.

Parafinska peć Memmert
Detalji

Održavanje parafinskih kupki za pripremu uzoraka u histologiji.

Biološki sigurnosni kabinet
Detalji

Ventilirani laboratorijski radni prostor za siguran rad s materijalima kontaminiranim patogenima koji zahtijevaju definiranu razinu biološke sigurnosti.

Labaratorijski zamrzivač
Detalji

Specijalizirani zamrzivač za pohranu uzoraka na -80°C

Olympus SZX12
Detalji

Stereomikroskop (Lupa)

NanoPhotometer N60 I Microvolume spectrophotometer
Detalji

Instrument za mjerenja koncentracije DNA, RNA i proteina.

Thermomixer
Detalji

Termo miješalica

MagNA Lyser ROCHE
Detalji

Instrument provodi učinkovitu mehaničku homogenizaciju tkiva sisavaca/biljaka, ili drugih materijala.

Millipore Milli-Q Integral 3 Water Purification System
Detalji

Sustav za ultračistu vodu

Real-time PCR-LightCycler- 480 Instrument II
Detalji

Uređaj za lančanu reakciju polimeraze u stvarnom vremenu

Inkubator New Brunkswick S41i (Eppendorf)
Detalji

Inkubator za stanične culture, s CO2 atmosferom i treskalicom

Čitač mikrotitarskih ploča (Plate readeer) – Tecan
Detalji

Mjeri različite signale uključujući fluorescenciju, apsorbanciju, luminiscenciju ili vremenski razlučenu fluorescenciju

Koncentrator plus (Eppendorf )
Detalji

Omogućuje brzu, nježnu vakumsku koncentraciju DNA, RNA, proteina i drugih tekućih ili vlažnih uzoraka

QIAxccel Advance
Detalji

Uređaj za kapilarnu elektroforezu – QIAxcel Advanced

PCR uređaj (Eppendorf Mastercycler, Nexus Gx2)
Detalji

Uređaj za lančanu reakciju polimerazom