NAZIV PROJEKTA:

Utjecaj akvakulture na prirodne morske populacije

TIP PROJEKTA:

Istraživački projekt

AKRONIM:

AQUAPOP

TRAJANJE PROJEKTA:

2015.-2019.

FINACIRA:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Utjecaj akvakulture na prirodne morske populacije

Zbog stalnog rasta broja lokacija za uzgoj morskih organizama javlja se sveprisutna zabrinutost da marikultura kao gospodarska djelatnost može predstavljati opasnost za morsku biološku raznolikost kroz negativni utjecaj na prirodne populacije morskih organizama kao i cjelokupni morski ekosustav. Ekološke interakcije se odražavaju kroz činjenicu da kavezne uzgojne instalacije postaju nove ekološke niše za prirodne populacije ribe kod kojih promjene u fiziologiji i ponašanju su moguće. Drugi rizik za okoliš se očituje u mogućem utjecaju zbjegova uzgojne ribe iz kaveza prisutne u morskom okolišu kao rezultat slučajnog bijega iz kaveza ili namjernog poribljavanja. Pobjezi ili poribljavane jedinke iz uzgoja predstavljaju potencijalni rizik genetskoj osnovi izvornih ribljih populacija.

Zbog boljeg razumijevanja složenosti utjecaja akvakulture na prirodne populacije, ovaj projekt će iskoristiti najnovije instrumentalne i genetske pristupe s ciljem podržavanja uzgojnih i upravljačkih aktivnosti, kao i zaštite morskog okoliša. Projekt uključuje: (i) uporabu suvremenog sustava stereoskopske kamere i multivarijatnih analizi indirektnih pokazatelja kondicije s ciljem procjene uloge uzgajališta kao ekoloških zamki divljih ribljih populacija, (ii) korištenje forenzički svojstvenih genetskih alata u procjeni genetske strukture divljih/uzgojnih riba i školjkaša , (iii) uporaba suvremenog genetski-analitičkog pristupa s ciljem određivanja porijekla uzgojnih populacija i utvrđivanja možebitnih genetskih interakcija populacija iz uzgoja s prirodnim/divljim populacijama iste vrste, a na kraju (iv) procjena utjecaja translokacije mlađi kamenica između geografski udaljenih uzgojnih lokacija na genetsku strukturu izvornih populacija kamenice u hrvatskom dijelu Jadrana.Zaključno, predloženi projekt se nadovezuje na zajednički izazov evropske zajednice koji se očituje u poticanju razvoja održive akvakulture kroz poboljšanje konkurentnosti i ekološki prihvatljive proizvodnje. Kako su potencijalno negativni učinci akvakulture prisutni u svim zemljama EU-a, međunarodna suradnja će se biti prepoznata i implementirana tijekom provedbe projektnih zadataka. Projektni ishodi će biti dostupni svim zainteresiranim strankama odnosno istraživačima, industriji, zakonodavnim tijelima i svim potencijalnim korisnicima.

Kontakt osoba