Natječaj - Stari

Stručni suradnik za podršku projektima

29.12.2023.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

stručni suradnik za podršku projektu – radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme i to za rad na projektu „Sustavno ispitivanje kakvoće prijelaznih i priobalnih voda te eutrofnih područja na području srednjeg i južnog Jadrana“.

Kandidati za radno mjesto trebaju imati:

1. odgovarajuće obrazovanje i to:

završen sveučilišni diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), prednost: završen sveučilišni diplomski studij Morsko ribarstvo

2. ronilačku kategoriju: ronilac s dvije zvijezde R2

3. osposobljenost za voditelja brodice, minimalno kategorija C

4. iskustvo u terenskim istraživanjima i laboratorijskoj obradi morskih cvjetnica i makro algi primjenom CARLIT, POMI i Zonomi metode

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis,
presliku diplome ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
presliku potvrde o stečenoj ronilačkoj kategoriji: ronilac s dvije zvijezde R2,
presliku uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodice, minimalno kategorija C,
dokaz o odgovarajućem iskustvu rada ili izjavu kandidata o poznavanju rada na odgovarajućim poslovima (koje poslodavac može testirati),
dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu:  u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja:

Na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za podršku projektu izabran je Branimir Jurun, mag. ing. agr.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaji
|
21 lipnja, 2024
NATJEČAJ – kormilar broda
Natječaji
|
03 lipnja, 2024
NATJEČAJ – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Natječaj - Stari
|
16 svibnja, 2024
NATJEČAJ – zapovjednik broda
Natječaj - Stari
|
30 travnja, 2024
NATJEČAJ – Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4