Natječaji

NATJEČAJ – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

03.06.2024.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području prirodne znanosti, znanstveno polje biologija, u Laboratoriju za akvakulturu, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Kandidat/kinja treba ispunjavati najmanje jedan od slijedećih uvjeta:
-završen sveučilišni diplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, deset godina radnog staža na stručnim poslovima i objavljeno najmanje pet stručnih ili znanstvenih radova, od kojih je na najmanje dva prvi ili glavni autor

ili

-stečen akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija i pet godina radnog staža na stručnim poslovima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis;

-presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju (presliku rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu) ili presliku diplome o završenom odgovarajućem doktorskom studiju (presliku rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu);

-dokaz o odgovarajućem radnom stažu;

-popis stručnih ili znanstvenih radova;

-dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-4413/prednost-pri-zaposljavanju/4414).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom PDF dokumentu, na e-adresu: , u roku od 30 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo ( www.izor.hr).

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaj - Stari
|
16 svibnja, 2024
NATJEČAJ – zapovjednik broda
Natječaj - Stari
|
30 travnja, 2024
NATJEČAJ – Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4
Natječaj - Stari
|
05 siječnja, 2024
Natječaj
Natječaj - Stari
|
29 prosinca, 2023
Stručni suradnik za podršku projektima