Natječaj - Stari

NATJEČAJ – kormilar broda

21.06.2024.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto III. vrste – kormilar broda, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Kandidat/kinja treba ispunjavati slijedeće uvjete:

završeno srednjoškolsko obrazovanje (razina HKO-a 4.2 ili 4.1);

odgovarajuća svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže

svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu;
obavljen liječnički pregled s ocjenom zdravstvene sposobnosti: sposoban;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis;
-presliku svjedodžbe ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu);
-presliku odgovarajuće svjedodžbe o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže;
-presliku svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti – Temeljna sigurnost na brodu;
-važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti;
-dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-4413/prednost-pri-zaposljavanju/4414).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu: u roku od 15 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo ( www.izor.hr).

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaji
|
17 srpnja, 2024
NATJEČAJ – asistenti
Natječaj - Stari
|
03 lipnja, 2024
NATJEČAJ – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Natječaj - Stari
|
16 svibnja, 2024
NATJEČAJ – zapovjednik broda
Natječaj - Stari
|
30 travnja, 2024
NATJEČAJ – Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4