Natječaj - Stari

NATJEČAJ – zapovjednik broda

16.05.2024.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto – zapovjednik broda, 1 izvršitelj/izvršiteljica, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Kandidat/kinja treba ispunjavati slijedeće uvjete:

1.završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij (razina HKO-a 6.sv ili 6.st) ili srednjoškolsko obrazovanje (razina HKO-a 4.2) nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera;

2.stečenu svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3);

3.stečenu svjedodžbu o osposobljenosti za GMDSS radiooperatora (STCW IV/2);

4.obavljen liječnički pregled s ocjenom zdravstvene sposobnosti: sposoban;

5.poznavanje engleskog jezika.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis;

-presliku diplome, svjedodžbe ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu);

-presliku svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT (STCW II/3);

-presliku svjedodžbe o osposobljenosti za GMDSS radiooperatora (STCW IV/2);

-važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti;

-dokaz o poznavanju engleskog jezika ili izjavu kandidata o poznavanju engleskog jezika (koje poslodavac može testirati);

-dokaz o državljanstvu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-4413/prednost-pri-zaposljavanju/4414).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu: u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo ( www.izor.hr).

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaj - Stari
|
30 travnja, 2024
NATJEČAJ – Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4
Natječaj - Stari
|
05 siječnja, 2024
Natječaj
Natječaj - Stari
|
29 prosinca, 2023
Stručni suradnik za podršku projektima
Natječaj - Stari
|
15 studenoga, 2023
Natječaj